Jak obniżki stóp procentowych przez RPP wpłyną na wyniki finansowe banków? BGK, mBank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Millennium, Getin Noble Bank i ING Bank Śląski podają liczby

Jak obniżki stóp procentowych przez RPP wpłyną na wyniki finansowe banków? BGK, mBank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Millennium, Getin Noble Bank i ING Bank Śląski podają liczby
Fot. stock.adobe.com/mzsorasak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja o obniżeniu stopy referencyjnej o kolejne 40 punktów bazowych, tj. do poziomu 0,1 proc. w skali rocznej, zwiększy negatywny wpływ na wynik odsetkowy banków.
Decyzja #RPP o obniżeniu stopy referencyjnej o kolejne 40 punktów bazowych, tj. do poziomu 0,1 proc. w skali rocznej, zwiększy negatywny wpływ na wynik odsetkowy banków #StopyProcentowe @BGK_pl @mBankpl @BankMillennium @BNPParibas_PL

BGK szacuje, że wpływ obniżek stóp na wynik odsetkowy wyniesie 50 – 70 mln zł kwartalnie

BGK szacuje, że skumulowany wpływ decyzji RPP o trzykrotnej obniżce stóp procentowych oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej na wynik odsetkowy BGK wyniesie 50-70 mln zł kwartalnie – poinformował bank w komunikacie.

„Wskazujemy, iż wysoka adekwatność kapitałowa i płynność zapewnia stabilne zarządzanie bankiem” – napisano w komunikacie.

Rada Polityki Pieniężnej w dniach 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 roku obniżyła stopy procentowe o łącznie 140 punktów bazowych. 

Wynik odsetkowy grupy mBanku może być niższy w 2020 r. o 250-300 mln zł

mBank szacuje, że łączny negatywny wpływ trzech obniżek stóp procentowych przez RPP na wynik odsetkowy grupy za 2020 rok wyniesie 250-300 mln zł – poinformował bank w komunikacie.

Czytaj także: BOŚ Bank: decyzje RPP dotyczące stóp procentowych obniżą wynik odsetkowy banku o 48-63 mln zł w 2020 r. >>>

„Ostateczny wpływ może się różnić od bieżącego oszacowania w zależności od sytuacji makroekonomicznej, aktywności biznesowej oraz rozwoju wolumenów” – podał bank.

Bank Millennium szacuje, że majowa obniżka stóp obniży wynik odsetkowy o ok. 85 – 90 mln zł

Bank Millennium szacuje, że decyzja RPP o obniżce referencyjnej stopy procentowej do 0,1 proc. i stopy lombardowej do 0,5 proc. z 28 maja wpłynie ujemnie na wynik odsetkowy grupy w pozostałej części bieżącego roku w wysokości około 85 – 90 mln zł – podał bank w komunikacie.

Czytaj także: Jak decyzje RPP o obniżce stóp procentowych wpłyną w tym roku na wynik grupy Santander Bank Polska?

„Faktyczny wpływ może być inny i będzie on w dużej mierze zależał od uzyskanych wyników biznesowych, zmian w kosztach finansowania oraz innych działań neutralizujących” – napisano.

Wynik odsetkowy BNP Paribas Bank Polska może być niższy o 195-230 mln zł

BNP Paribas Bank Polska szacuje, że łączny wpływ trzech obniżek stóp procentowych przez RPP z 1,5 proc. do 0,1 proc. na wynik odsetkowy banku za 2020 rok wyniesie 195-230 mln zł – poinformował bank w komunikacie.

„Dodatkowo przewiduje się, że obniżenie stóp procentowych dokonane 28 maja 2020 r. może mieć negatywny wpływ na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w 2020 r.” – podał bank.

Czytaj także: PKO BP: decyzje RPP i instytucji nadzoru obniżą zysk grupy o 850 – 900 mln zł w tym roku >>>

Jak napisano, rzeczywisty wpływ obniżek stóp procentowych będzie uzależniony od krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. Zarówno szacunki, jak i założenia mogą ulec zmianie.

Majowa obniżka stóp przez RPP zmniejszy wynik odsetkowy Getin Noble Banku o 50-70 mln zł

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja o obniżeniu stopy referencyjnej o kolejne 40 punktów bazowych, tj. do poziomu 0,1 proc. w skali rocznej, zwiększy negatywny wpływ na wynik odsetkowy Getin Noble Banku za 2020 rok o kwotę w przedziale 50-70 mln zł – poinformował bank w komunikacie.

Obniżka stóp procentowych w maju była trzecią taką decyzją podjętą przez Radę Polityki Pieniężnej po wybuchu pandemii COVID-19. Wcześniejsze dwie obniżki miały miejsce w marcu i kwietniu 2020 roku.

Czytaj także: Jak decyzje RPP o obniżkach stóp procentowych wpłyną na wynik netto grupy Pekao?

„Uwzględniając dotychczasowe szacunki obejmujące obniżki stopy referencyjnej o 100 punktów bazowych łączny negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 może oscylować w przedziale 140-200 mln zł” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Alior Bank: decyzje o obniżkach stóp procentowych obniżą wynik netto grupy o 116 – 133 mln zł kwartalnie >>>

Getin Noble Bank zaznacza, że rzeczywisty wpływ wszystkich decyzji Rady Polityki Pieniężnej na sytuację banku będzie uzależniony od wielu zmiennych, w tym kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych m.in. w zakresie podejmowanych przez bank działań w obszarze kontynuacji realizowanego dotychczas obniżania kosztu finansowania mającego istotny wpływ na poprawę wyników finansowych banku” – napisano w komunikacie.

ING BSK szacuje, że decyzje RPP o obniżkach stóp spowodują spadek wyniku odsetkowego o 255-305 mln zł

Grupa ING BSK, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 roku, związane ze zmianą stóp procentowych, w szczególności obniżenie stopy referencyjnej z 1,5 proc. do 0,1 proc., będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej banku za 2020 rok w przedziale 255-305 mln zł – podał bank w komunikacie.

ING BSK podał, że faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. 

Źródło: PAP BIZNES