Jak inne rządy chronią konsumentów przed rosnącymi cenami energii?

Jak inne rządy chronią konsumentów przed rosnącymi cenami energii?
Fot. stock. adobe.com/bzyxx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Think Tank Bruegel przeanalizował w jaki sposób rządy europejskie wspierają gospodarstwa domowe w okresie znacznych wzrostów cen gazu i energii elektrycznej.

W Belgii 2 października 2021 r. minister energetyki Tinne Van der Straeten zaproponowała przedłużenie socjalnej taryfy na energię, która została wprowadzona podczas pandemii.

Socjalna taryfa i bony na energię

Rząd zaakceptował propozycję i wprowadził odpowiednią poprawkę do budżetu federalnego. Socjalna taryfa ma obowiązywać do końca marca 2022 r., obejmuje prawie pół miliona gospodarstw domowych, a jej koszt dla budżetu wyniesie 208 mln euro.

Minister gospodarki i zatrudnienia Pierre-Yves Dermagne ogłosił, że od października 2021 r. obywatele znajdujący się w trudnej sytuacji otrzymają bony energetyczne, wartości 80 euro, co kosztować będzie budżet 72 mln euro.

Zniesiony podatek VAT i obniżone ceny dla najuboższych

W Czechach w listopadzie i grudniu 2021 r.  energia elektryczna i gaz będą zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT). Gospodarstwa domowe będą też zwolnione z opłat za energię, jeśli energia elektryczna będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

W Estonii gospodarstwa domowe o niskich dochodach skorzystają z obniżonych cen energii elektrycznej od września 2021 do marca 2022. 

Opłaty sieciowe dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej – firm i gospodarstw domowych – zostaną obniżone o połowę od października br. do marca 2022 r. Minister środowiska Tõnis Mölder poinformował, że całkowity koszt tych działań wyniesie około 100 mln euro.

Dopłaty, rabaty i ulgi podatkowe

We Francji 15 września rząd ogłosił plany jednorazowej wypłaty 100 euro dla 5,8 mln gospodarstw domowych, które otrzymały także bony energetyczne. Premier Jean Castex zapowiedział również ograniczenie cen gazu do kwietnia 2022 roku, potem przedłużono ten okres do końca 2022 roku i zwiększono liczbę beneficjentów bonu energetycznego.

Przysługuje wszystkim, którzy zarabiają mniej niż 2000 euro miesięcznie netto. Francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire powiedział, że wypłaty bonów energetycznych będą kosztować 3,8 miliarda euro.

W Niemczech rząd ogłosił w październiku obniżkę dopłaty do ceny energii elektrycznej – z 6,5 do 3,72 centa od ceny hurtowej za kWh. Dopłata, najczęściej nazywana EEG, wynika z klimatycznej polityki rządu niemieckiego. Obniżone dopłaty wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

W Grecji 14 września 2021 r. rząd zapowiedział dopłaty do rachunków za energię elektryczną dla większości gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Dotacja wyniesie 18 euro za pierwsze 300 kWh zużywanych miesięcznie i 24 euro dla beneficjentów taryfy socjalnej.

Publiczna Korporacja Energetyczna, będąca własnością rządu, rozszerzy również swoją dotychczasową politykę rabatową, aby w pełni pokryć wzrost cen dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 600 kWh miesięcznie. Całkowity koszt tych działań sięgnie 500 mln euro.

W Irlandii rząd przedstawiając 12 października projekt budżetu wprowadził ulgę podatkową od potwierdzonych wydatków na ciepło i energię elektryczną. Przewidziane są też wydatki w wysokości   202 mln euro na programy modernizacji mieszkań. Ponad połowa tych środków przeznaczona będzie na bezpłatne modernizacje dla gospodarstw zagrożonych ubóstwem energetycznym.

We Włoszech VAT od zużycia gazu ziemnego spadnie od października do grudnia do 5%. Wcześniej wynosił 10% i 22% w zależności od zużycia. Włochy zamierzają również wzmocnić „premię socjalną” dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, na którą zostanie przeznaczonych 450 mln euro.

Obniżone też zostaną do zera opłaty sieciowe w rachunkach za energię elektryczną dla około 6 milionów małych firm i 29 mln gospodarstw. Całkowity koszt tych działań wyniesie około 5 mld euro .

Holandia obniży podatek energetyczny dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do 2022 r. Będzie to kosztować budżet 2,9 mld euro. Rząd planuje też wsparcie gospodarstwa domowe z wysokimi rachunkami za energię.

W Hiszpanii 24 czerwca 2021 r. rząd przyjął dekret, obejmujący szereg środków mających na celu przeciwdziałanie podwyżkom cen, w tym obniżkę stawki VAT z 21 % do 10 % dla klientów, którzy korzystają z urządzeń o mocy mniejszej niż 10 kW.

Źródło: aleBank.pl