Jak Francja i Hiszpania gwarantują dostęp do gotówki?

Jak Francja i Hiszpania gwarantują dostęp do gotówki?
Fot. stock.adobe.com / Frog 974
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej uruchomił w wielu miejscach na świecie debatę o konieczności zapewnienia konsumentom dostępu do gotówki. Przykłady działań sektora bankowego we Francji i Hiszpanii pokazują, że sytuacja na tamtych rynkach jest albo bardzo dobra, albo do takiej zmierza, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

We Francji 99 proc. populacji w wieku 15 lat i więcej mieszka na terytorium metropolitalnym w odległości 10 minut od punktu dostępu do gotówki. Francuskie banki chwalą się od dawna, że relacyjny model bliskości jest ich znakiem firmowym.

Wspólne działania Banku Francji i Francuskiej Federacji Bankowej

W ramach prac specjalnego komitetu, który zarządza gotówką, przeprowadzono doroczną aktualizację inwentaryzację punktów dostępu do gotówki. Tymi pracami kieruje Bank Francji z pomocą, m.in., Francuskiej Federacji Bankowej.

Okres kryzysu pandemicznego bardzo dobrze wykorzystano na zaopatrywanie całego kraju w banknoty. Skoordynowane działania zainteresowanych podmiotów pozwoliły każdemu zachować swobodę płacenia za zakupy gotówką, zwłaszcza najbardziej wrażliwym osobom i mieszkańcom obszarów wiejskich.

Ujawnione wyniki za 2021 r. świadczą o utrzymaniu wysokiej dostępności gotówki na terenie kraju. Na koniec roku dostęp do gotówki był równoważny ze stanem na koniec 2020 roku.

Mniej bankomatów, ale rośnie liczba prywatnych punktów dostępu do gotówki

Niewielki spadek, z ponad 48 tysięcy bankomatów w kraju, wynikał jedynie z zamknięć w gęsto zaludnionych obszarach miejskich o dużej liczbie bankomatów. Dane pokazują, że w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 500 otwarto za to prawie 200 bankomatów, co świadczy o chęci obecności banków na obszarach wiejskich.

We Francji jest jednak prawie 74 000 punktów dostępu do gotówki. Rośnie bowiem liczba prywatnych punktów dostępu do gotówki. W 2021 r. było ich prawie 26 000, w porównaniu do nieco ponad 25 000 w 2020 r., co stanowi wzrost o 3,2 proc. w ciągu roku.

Dostępność gotówki pozostanie na świetnym poziomie – zapewnia Francuska Federacja Bankowa

Zdecydowana większość prywatnych punktów dostępu do gotówki zlokalizowana jest w małych lub średnich gminach. 82 proc. z nich to gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców, 75 proc. w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 5 000 i więcej niż 1 na 2 (55 proc.) w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 2 000.

Do bankomatów i prywatnych punktów dostępu do gotówki należy również dodać inne sposoby dostępu do gotówki, np. cashback.

Nawet jeśli zużycie gotówki spadnie, banki zapewniają, że wszyscy Francuzi będą wciąż mieli do niej bezproblemowy dostęp.

Ewolucja sieci bankomatów w naturalny sposób podąża za rozwojem społeczeństwa, a dostępność gotówki pozostanie na świetnym poziomie – zapewnia Francuska Federacja Bankowa.  

Porozumienie hiszpańskich federacji bankowych z hiszpańską pocztą

Z kolei w Hiszpanii, tamtejsze trzy zrzeszenia bankowe, porozumiały się z hiszpańską pocztą (Correos) w sprawie poprawy dostępu ludności do gotówki.

Jak poinformowało Hiszpańskie Stowarzyszenie Bankowe (AEB), ogólny protokół współpracy ułatwi nie tylko wypłaty i wpłaty gotówki, ale także pozwoli na dostęp do podstawowych usług finansowych na obszarach wiejskich na terytorium całego kraju.

Celem jest aby wszyscy obywatele, niezależnie od miejsca zamieszkania, mieli dostęp do gotówki przy jak najmniejszej konieczności przemieszczania się

Poczta udostępni sektorowi bankowemu usługę Correos Cash w celu dokonywania wypłat i wpłat gotówki przez klientów w 4675 punktach obsługi oraz za pośrednictwem 6000 listonoszy wiejskich w domach.

Szczególnie atrakcyjna wydaje się możliwość dostępu do gotówki w domu i przeprowadzenia tam innych usług, które są zapewnione w urzędach pocztowych.

Każdy bank może teraz podpisać umowę dwustronną z Pocztą, która poprzez swoje biura i wiejskich listonoszy działa we wszystkich hiszpańskich gminach.

Porozumienie banków z pocztą wpłynie więc na postęp w kierunku gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu, aby nie pozostawiać żadnej grupy bez opieki.

Jego celem jest bowiem to, aby wszyscy obywatele, niezależnie od miejsca zamieszkania, mieli dostęp do gotówki przy jak najmniejszej konieczności przemieszczania się.

Szacuje się, że dzięki porozumieniu zdecydowanie poprawi się sytuacja 600 000 osób, które pozostawały do tej pory poza zasięgiem istniejących punktów dostępu. Poprzez usługę powszechną, jaką oferuje poczta, rozszerza się dla nich jednocześnie dostęp do gotówki i usług finansowych.

To innowacyjne działanie związane jest z odpowiedzią sektora bankowego na problem depopulacji, która wpływa na świadczenie usług wszelkiego rodzaju.

Źródło: aleBank.pl