Jak EBI wspiera w Polsce OZE?

Jak EBI wspiera w Polsce OZE?
Piotr Michałowski, Head of the EIB Warsaw office
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
EBI jest gotowe sfinansować większość projektów opartych o biomasę i inne źródła energii odnawialnej, oraz projekty gazowe, takie jak kotły szczytowe i instalacje kogeneracyjne - mówi Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie

Piotr Michałowski: Każdy projekt #OZE w Polsce, który będzie miał sens ekonomiczny może ubiegać się o finansowanie z #EBI

Robert Lidke: Polska w ostatnich miesiącach zmienia swoje podejście do energetyki odnawialnej. Zamierzamy szybko zwiększać udział energetyki odnawialnej w naszym miksie energetycznym. Uruchamia się aukcyjny system wsparcia OZE. Jednocześnie wprowadzono ulgę termomodernizacyjną w podatku dochodowym dla obywateli, uruchomiono program „Czyste powietrze”. Te działania mogą zwiększyć zainteresowanie firm, samorządów i obywateli energetyką odnawialną. Jak EBI pomaga Polsce w ograniczeniu zanieczyszczenia atmosfery, w zmianie naszego miksu energetycznego?

Piotr Michałowski: Jednym z priorytetów działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest finansowanie projektów, które przeciwdziałają zmianom klimatycznym na świecie. Oczywiście również w Polsce staramy się już od wielu lat, aby tego typu projektów było jak najwięcej w naszym portfelu.

Ograniczać zanieczyszczenia atmosfery można na wiele sposób: nasz Bank finansuje przyjazne dla środowiska miejskie i wojewódzkie projekty komunikacyjne, wspieramy już od dawna polskie koleje, z naszego wsparcia korzysta sektor prywatny przy realizowaniu projektów efektywnych energetycznie.

Wspieramy również polskie grupy energetyczne przy modernizacji sieci dystrybucyjnych, jak i przy budowie bloków gazowych w kogeneracji. W przeszłości sfinansowaliśmy również kilka projektów z dziedziny energetyki odnawialnej i liczymy, ze w najbliższej przyszłości więcej projektów OZE będzie mogło z naszego wparcia skorzystać.

Warto tutaj wspomnieć, ze w zeszłym roku uruchomiliśmy linię kredytową o wartości 450 mln PLN dla polskich projektów fotowoltaicznych. Wspomniał Pan o programie „Czyste Powietrze”, jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą w ramach tego przedsięwzięcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, ze jego całkowita wartość ma przekroczyć 100 mld PLN.

W Polsce współpracujemy z 18 bankami i instytucjami leasingowymi na rzecz poprawy dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie kredytów i gwarancji na korzystnych warunkach finansowych. Cześć z finansowanych przedsięwzięć realizowanych przez sektor MSP przyczynia się do ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Na jaką formę OZE EBI stawia najbardziej w Polsce: energetykę wiatrową, fotovoltaikę, biogazownie,  czy elektromobilność?

Mamy neutralne podejście dotyczące technologii stosowanej w projektach OZE. Każdy projekt OZE w Polsce, który będzie miał sens ekonomiczny może ubiegać się o finansowanie z EBI. Bank bezpośrednio może wspierać projekty o odpowiednim rozmiarze, natomiast te mniejsze finansujemy przez wyżej wspomnianych pośredników finansowych – banki i instytucje leasingowe.

Czy polityka wsparcia EBI wyróżnia w jakimś stopniu niektóre regiony Polski? 

Nie wyróżniamy żadnego konkretnego regionu w Polsce. Mówię to mając oczywiście świadomość, ze niektóre regiony Polski na południu mają większe problemy z zanieczyszczeniem powietrza, jak i z wysoce emisyjnym przemysłem. Jednakże do tej pory znajdowały się u nas pieniądze na projekty przyjazne środowisku we wszystkich polskich regionach. I tak tez powinno to pozostać w najbliższej przyszłości.

 

Polska, jak informują struktury Unii Europejskiej może mieć problemy z wykorzystaniem funduszy unijnych do modernizacji węglowych i gazowych kotłów grzewczych. Czy środki z EBI mogą być wykorzystywane do takich celów?

Kotły węglowe nie są, z reguły, rozwiązaniem o najniższych kosztach ekonomicznych (koszty ekonomiczne uwzględniają koszty ponoszone przez społeczeństwo związane na przykład z emisjami dwutlenku węgla).

Dla przykładu, kotły biomasowe najczęściej wychodzą w takich rachunkach taniej, taniej nie tylko od kotłów węglowych, ale też i od tych opalanych gazem (nie dotyczy to tylko sytuacji, kiedy kocioł gazowy jest kotłem pokrywającym zapotrzebowanie szczytowe).

Również jednostki gazowe wytwarzające ciepło użytkowe w skojarzeniu z produkcja prądu elektrycznego maja dobre wskaźniki ekonomiczne. W skrócie, w ciepłownictwie, EBI jest gotowe sfinansować większość projektów opartych o biomasę i inne źródła energii odnawialnej, oraz projekty gazowe, takie jak kotły szczytowe i instalacje kogeneracyjne.

Termomodernizacja budynków i oczyszczalnie spalin w elektrowniach – czy te kierunki finansowania w Polsce są możliwe?  

Polityka EBI dotycząca projektów energetycznych jest jasno sformułowana: nie możemy finansować budowy (jak i modernizacji) obiektów emitujących więcej niż 550 gCO2/kWh prądu elektrycznego. To w praktyce oznacza, ze nie możemy finansować modernizacji, również tej związanej z ochroną środowiska, starych elektrowni węglowych. Termomodernizacja budynków to z kolei ciekawy dla nas temat, tego typu inwestycje kwalifikują się do finansowania z EBI, zarówno jeśli chodzi o budynki mieszkalne, jak i użyteczności publicznej. Tak jak już wspomniałem, z zainteresowaniem śledzimy szczegóły wdrożeniowe programu „Czyste Powietrze”.

Jak Pan ocenia nasz system aukcyjnego wsparcia OZE?

 Założenia polskiego systemy aukcyjnego dla instalacji OZE są korzystne z punktu widzenia bankowego: gwarancja ceny energii elektrycznej w okresie 15-letnim ułatwia analizę kredytową poszczególnych projektów. Stabilizacja przychodów projektowych w długim okresie pozwala bankom na udzielenie finansowania na korzystniejszych warunkach w porównaniu do poprzedniego systemu wsparcia OZE w Polsce opartego na tzw. „zielonych certyfikatach”.

System aukcyjny powoduje, ze obecnie większe inwestycje OZE lepiej nadają się do finansowania typu „project finance”.

Jak można oszacować możliwą wielkość wsparcia EBI – w dającej się określić perspektywie czasowej?  

Ogólnie mówiąc, w przyszłych latach wartość udzielonych przez nas pożyczek powinna pozostać w Polsce na poziomie 4-5 mld EUR, czyli zbliżonym do poziomów z poprzednich lat. Projekty energooszczędne czy tez związane z inwestycjami w OZE mogą w tym kontekście odegrać ważną rolę.

Źródło: aleBank.pl