Jak dużym problemem dla europejskich banków są kredyty zagrożone?

Jak dużym problemem dla europejskich banków są kredyty zagrożone?
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według szacunków Europejskiego Banku Centralnego wartość kredytów zagrożonych (NPL) w bankach strefy euro może osiągnąć 1,4 bln euro.

Sytuacja finansowa sektora bankowego w Unii Europejskiej jest dobra mimo początkowego wstrząsu, spowodowanego przez wybuch epidemii COVID-19, ale istnieje ryzyko, że narastać będą niespłacane kredyty (NPL).

Kto zbankrutuje po wakacjach kredytowych?

W II kwartale 2020 r. średni współczynnik kapitału Tier 1 dla wszystkich banków UE wyniósł 16,4%, a średni współczynnik kredytów zagrożonych 2,8%. Wskaźnik pokrycia płynności dla istotnych instytucji finansowych kształtował się na wysokim poziomie 165,5%.

Jednak pomimo szeroko zakrojonych środków wsparcia na szczeblu UE i państw członkowskich pandemia mocno uderzyła w gospodarkę, a wszystkie państwa członkowskie znajdują się obecnie w recesji.

Istnieje obawa, że koniec wakacji podatkowych i likwidacja programów wsparcia publicznego ujawni duże ilości kredytów zagrożonych.

Dla banków groźne MSP

Według szacunków EBC w prawdopodobnym scenariuszu kredyty zagrożone (NPL) w bankach strefy euro mogą osiągnąć 1,4 bln euro, znacznie powyżej poziomu kryzysu finansowego i zadłużenia państwowego.

Zagrożeniem dla banków jest zwłaszcza ekspozycja na małe i średnie firmy szczególnie w branżach, które mocno ucierpiały podczas pandemii – transporcie, turystyce, hotelarstwie.

W opublikowanym 16 grudnia 2020 komunikacie Komisji Europejskiej zaleca ona, by instytucje finansowe, organy nadzoru i decydenci na szczeblu Unii i państw członkowskich wspólnie podjęli  działania w celu zwiększenia stabilności finansowej systemu bankowego, a tym samym możliwości szybkiego ożywienia gospodarki.

Komisja przeprowadziła konsultacje z bankami i innymi instytucjami i na ich podstawie zaleca:

– dalszy rozwój rynków wtórnych aktywów zagrożonych, co umożliwiłoby wyjęcie niepracujących kredytów z bilansów bankowych przy jednoczesnym zapewnieniu  ochrony wierzycieli

– zreformowanie zasad dotyczących niewypłacalności i odzyskiwania długów, by zapewnić równowagę interesów między wierzycielami i dłużnikami.

Potrzeba większej liczby firm działających rynku wtórnym długów

Płynny rynek wtórny aktywów zagrożonych zapewniłby bankom możliwość sprzedaży ich inwestorom poza sektorem bankowym. Banki mogłyby skoncentrować się na podstawowej działalności polegającej na udzielaniu nowych kredytów, co  pomogłoby ożywieniu gospodarczemu.

Najlepszym sposobem przywracania zdolności banków do udzielania kredytów jest korzystanie z firm zewnętrznych dla czyszczenia bilansów z niepracujących kredytów

Według KE należy zachęcać mniejszych sprzedawców i kupujących długi do łatwiejszego wejścia na rynek. Mogą one mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów na szczeblu lokalnym.

Komisja zaproponowała również usprawnienie ram sekurytyzacji dotyczących ekspozycji zagrożonych banków.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i EBC opracowały praktyczne wytyczne dla banków, które powinny aktywniej zarządzać kredytami zagrożonymi.

Doświadczenie  pokazuje, że najlepszym sposobem przywracania  zdolności banków do udzielania kredytów jest korzystanie z  firm zewnętrznych dla czyszczenia bilansów z niepracujących kredytów.

Kredyty niepracujące w Unii Europejskiej

 % NPL brutto% NPL brutto w sektorze prywatnym% Strat w NPL
Kraj2020Q22019Q22020Q22019Q22020Q22019Q2
Austria2,02,32,83,176,569,6
Belgia2,12,02,82,758,453,7
Bułgaria6,76,910,010,560,661,2
Chorwacja5,36,98,310,386,774,2
Cypr14,519,523,333,555,453,2
Czechy1,61,83,03,482,269,0
Dania2,01,92,42,245,442,1
Estonia2,11,82,12,355,742,4
Finlandia1,51,442,634,0
Francja2,32,63,43,666,264,8
Niemcy1,21,32,02,089,085,3
Grecja30,939,637,043,847,849,7
Węgry4,05,05,66,584,1
Irlandia3,54,26,06,854,937,0
Włochy6,38,18,210,659,858,5
Łotwa5,35,45,67,541,038,8
Litwa2,72,22,83,047,336,4
Luksemburg0,60,71,82,055,852,0
Malta3,43,150,549,3
Holandia1,91,82,82,440,131,6
Polska6,26,26,76,774,070,4
Portugalia5,58,36,69,266,459,2
Rumunia4,44,85,96,593,083,6
Słowacja2,93,13,23,492,989,0
Słowenia3,24,54,55,980,174,6
Hiszpania2,93,44,04,469,463,8
Szwecja1,01,11,332,2
Unia Europejska2,82,963,458,9

Źródło: Europejski Bank Centralny i obliczenia Komisji Europejskiej

Źródło: aleBank.pl