Jak bardzo spadnie PKB Polski w 2020 roku? Prognoza centralna NBP

Jak bardzo spadnie PKB Polski w 2020 roku? Prognoza centralna NBP
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w okresie wrzesień-październik 2020 r., zakłada spadek na poziomie 3,1% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,8% w 2021 r. i o 3,4% w 2022 r., wynika z raportu NBP.
Prognoza centralna dotycząca dynamiki #PKB, przeprowadzona przez @nbppl wśród 18 analityków w okresie wrzesień-październik 2020 r., zakłada spadek na poziomie 3,1% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,8% w 2021 r. i o 3,4% w 2022 r. #NBP

W poprzedniej, czerwcowo-lipcowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła 3,6% spadku w 2020 r. oraz wzrost na poziomie 3,7% w 2021 r. i 3,1% w 2022 r.

„Zgodnie z zagregowanym rozkładem prognoz, w 2020 r. można spodziewać się spadku PKB, który wyniesie między -4% a -2,1% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). W dwóch kolejnych latach eksperci nie biorą pod uwagę scenariuszy recesyjnych – prawdopodobieństwo ujemnego tempa wzrostu PKB dla tych lat wynosi po 6%. W 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno wynieść między 2,8% a 5,1%, zaś w 2022 r. – między 2,3% a 4,5% (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa)” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Jak II fala pandemii COVID-19 i nowe obostrzenia wpłyną na PKB Polski?

Scenariusze centralne na wszystkie lata horyzontu prognostycznego (równe -3,1% dla 2020 r., 3,8% dla 2021 r. i 3,4% dla 2022 r.) są słabo zarysowane, a wartości z podanych wyżej 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa są mniej więcej tak samo prawdopodobne, podkreślił NBP.

Prognoza dotycząca średniorocznej inflacji w 2020 r.

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez NBP wśród 18 analityków we wrześniu-październiku 2020 r., wynosi 3,4% na 2020 r., 2,2% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 3,3% na 2020 r., 2,3% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r.

„W opinii ankietowanych, w 2020 r. średnioroczna inflacja CPI ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP – prawdopodobieństwo inflacji powyżej 2,5%, zgodnie z rozkładem zagregowanym, wynosi 92%. Scenariusz centralny to 3,4%, a granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa są równe 3,1% i 3,6%. W 2021 r. można spodziewać się wartości z zakresu 1,6%-2,8%, a w 2022 r. – z przedziału 1,7%-3,3% (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). Prognozy centralne na te lata to, odpowiednio, 2,2% i 2,5%” – czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwo inflacji znajdującej się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego dla poszczególnych lat horyzontu prognostycznego wynosi ok. 60-65%. W 2021 r. nieco bardziej prawdopodobne jest ukształtowanie się inflacji poniżej 2,5% niż powyżej tej wartości. Z kolei dla 2022 r. prawdopodobieństwo inflacji powyżej i poniżej celu inflacyjnego NBP jest niemal równe, podał bank centralny.

Stopa referencyjna w 2021 r.

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej wynosi 0,44% na 2020 r. oraz 0,11% na 2021 r. i 0,29% w 2022 roku, wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 0,43% na 2020 r. oraz 0,16% na 2021 r. i 0,46% w 2022 roku.

„Scenariusz centralny dla stopy referencyjnej NBP w 2021 r., równy 0,11%, wskazuje, że w opinii ekspertów obecny poziom podstawowej stopy procentowej NBP zostanie utrzymany. Uwzględniając inne scenariusze na 2021 r. rozpatrywane przez ekspertów, stopa referencyjna NBP w 2021 r. nie powinna wyjść poza przedział 0,05-0,42% (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). W 2022 r. stopa referencyjna NBP znajdzie się zapewne między 0,09% a 0,76%. Prognoza centralna wynosi 0,29%, ale ze względu na asymetrię rozkładu najbardziej prawdopodobne są wartości od niej niższe” – czytamy w raporcie.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku – łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej, która wynosi obecnie 0,1%.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

W tegorocznej letniej rundzie Ankiety Makroekonomicznej NBP uczestniczyło 18 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe, naukowe oraz organizację przedsiębiorców. Prognozy zostały przekazane między 17 września a 2 października br., przy czym ich zdecydowana większość – w ostatnich dwóch dniach badania ankietowego.

Źródło: ISBnews