Jak bankowcy oceniają 2019 rok?

Jak bankowcy oceniają 2019 rok?
Fot. stock.adobe.com/fotogestoeber
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rok 2019 został oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę badanych bankowców (59%). Ponad jedna trzecia (35%) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem 6% rok 2019 okazał się niedobry lub bardzo niedobry, wynika z badania TNS na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).

Według bankowców czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków w mijającym roku były: obciążenia podatkowe sektora bankowego i problem kredytów walutowych #banki #ZBP

„W stosunku do roku 2018 wzrósł odsetek osób, oceniających mijający rok jako bardzo dobry i dobry dla bankowości. 23% badanych uważa rok 2019 za gorszy w porównaniu do roku 2018 dla bankowości w Polsce. Trzech na dziesięciu (33%) jest zdania, że mijający rok był lepszy w porównaniu z poprzednim. Dla 45% badanych mijający rok jest taki sam, jak ubiegły” – czytamy w „Monitorze Bankowym”.

Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano, tempo wzrostu gospodarczego (62%, r/r bez zmian) oraz tempo wzrostu dochodów ludności (58%, r/r spadek o 3 pkt proc.).

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wzrósł o 3,3 proc. rdr, do 13,12 mld zł, w okresie styczeń-październik 2019 r. >>>

„Wzrosło znaczenie niskiej stopy bezrobocia, fuzji i przejęć, czy też poziomu centralnych stóp procentowych. Spadło znaczenie wysokości marż odsetkowych, czy też przynależności Polski do struktur UE” – czytamy dalej.

Co najbardziej odbiło się na kondycji banków?

Według bankowców, czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków w mijającym roku były: obciążenia podatkowe sektora bankowego (64%, r/r wzrost o 11 pkt.), problem kredytów walutowych (48%, r/r wzrost o 27 pkt.). Wyraźnie spadło znaczenie nieufności wobec banków (28%, r/r spadek o 13 pkt proc.).

Główne źródła zysku banków w 2019 roku

Z kolei przy ocenie głównych źródeł zysku banków w 2019 roku, 46% badanych jako główne źródło wskazuje redukcję kosztów, 29% wzrost przychodów odsetkowych, a 25% wzrost przychodów z opłat i prowizji.

„58% (spadek o 10 pkt proc.) jest zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. Wzrosło znaczenie liczby nowo pozyskanych klientów – 22% (wzrost o 6 pkt proc.), a także zmian cen usług bankowych (19%, wzrost o 2 pkt proc.)” – czytamy również.

Sondaż został przeprowadzony 5-16 grudnia br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews