Jak Bank Spółdzielczy w Chrzanowie świętował 140 lat swojej działalności?

Jak Bank Spółdzielczy w Chrzanowie świętował 140 lat swojej działalności?
Źródło: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Historia Banku Spółdzielczego w Chrzanowie sięga inicjatywy z 1881 roku, w ramach której pozytywistycznie nastawieni ziemianie i przedstawiciele postępowej miejscowej inteligencji powołali do życia Chrzanowskie Towarzystwo Zaliczkowe, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest obecny Bank Spółdzielczy w Chrzanowie.

Od 140 lat Bank Spółdzielczy w Chrzanowie JEST BLISKO NAS – PO SĄSIEDZKU.

Dzięki głównemu organizatorowi przedsięwzięcia hrabiemu Arturowi Potockiemu, Marszałkowi powiatu chrzanowskiego – który sfinansował z własnych środków wyposażenie lokalu bankowego – w Wydziale Powiatowym rozpoczęto czynności bankowe, które Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, jako lokalna instytucja finansowa, wykonuje nieprzerwanie od 1 marca 1882 roku.

Jubileusz 140-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Źródło: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie.

Jubileusz 140-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 10 lutego 2023 roku świętował 140-lecie działalności. W gronie licznie zaproszonych gości, partnerów biznesowych, przedstawicieli władz samorządowych, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Banku BPS S.A. można było poznać imponującą historię banku, obejrzeć archiwalne zdjęcia, dokumenty i eksponaty bankowe sprzed wieku.

Podczas jubileuszowych uroczystości wręczono Zarządowi Banku, członkom Rady Nadzorczej Banku oraz pracownikom liczne odznaczenia i pamiątkowe dyplomy okolicznościowe.

Jubileusz 140-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Źródło: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie.

Bank został uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka złożonym na ręce Pani Haliny Głogowskiej – Prezesa Zarządu Banku oraz Pani Ireny Bachowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku.

Odznaczenie to jest nadawane dla podkreślenia zasług banków spółdzielczych w środowisku spółdzielczości bankowej i społeczności lokalnej.

Pani Prezes Banku Halina Głogowska została nagrodzona Odznaką Honorową Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka wydawaną „Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej” dla podkreślenia zasług osób w rozwoju idei spółdzielczości bankowej, w tym działalności oświatowej oraz społeczno-wychowawczej.

Jubileusz 140-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Źródło: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie.

Zaproszeni goście mogli posłuchać ciekawostek dotyczących historii Banku Spółdzielczego w Chrzanowie i jego udziału w rozwoju miasta Chrzanowa – prezentowanych przez Pana Kamila Bogusza – Dyrektora Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, obejrzeć film prezentujący Bank, jego pracowników oraz co ważne  – opinie klientów Banku na temat wzajemnych relacji biznesowych.

Jubileusz 140-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Źródło: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie.

Wspólny wieczór zakończył występ znanych muzyków Czesława Majewskiego i Janusza Tylmana w towarzystwie artystów scen muzycznych w Gliwicach oraz w Warszawie.

Więcej informacji o historii Banku Spółdzielczego w Chrzanowie na:

https://bschrzanow.pl/jubileusz-140-lecia-dzialalnosci-banku-spoldzielczego-w-chrzanowie/

Szczegółowa relacja z jubileuszowej gali dostępna jest tutaj:

https://bschrzanow.pl/jubileusz-140-lecia/

Jubileusz 140-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Od lewej: Wiceprezes Zarządu BS w Chrzanowie – Pani Agnieszka Mstowska-Stanula, Prezes Zarządu BS w Chrzanowie – Pani Halina Głogowska, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich – Pan Łukasz Bogusz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej BS w Chrzanowie – Pani Irena Bachowska. Źródło: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie.
Źródło: BANK.pl