Jacy pracownicy będą w tym roku najbardziej poszukiwani na rynku pracy?

Jacy pracownicy będą w tym roku najbardziej poszukiwani na rynku pracy?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Największe zapotrzebowanie na pracowników wystąpi w sektorze budowlanym, a także transportowo-spedycyjnym, gastronomicznym, przetwórczym oraz w opiece zdrowotnej, wynika z trzeciej edycji badania "Barometr zawodów" przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

#MRPiPS: największe zapotrzebowanie na pracowników wystąpi w sektorze budowlanym, a także transportowo-spedycyjnym, gastronomicznym, przetwórczym oraz w opiece zdrowotnej #barometrzawodów #zawody #praca

„Deficyt pracowników w największym stopniu dotknie branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: mało atrakcyjne oferty, niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca pracy, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie zawodowe, utrata kwalifikacji, przerwa w kształceniu w niektórych zawodach” – czytamy w komunikacie MRPiPS.

Zmniejszy się liczba zawodów nadwyżkowych

Zaznaczono również, że zmniejszy się liczba zawodów nadwyżkowych, szczególnie w dużych miastach, co z perspektywy pracowników jest sytuacją korzystną, ponieważ pracodawcy są bardziej skłonni do poprawy warunków zatrudnienia, w tym wzrostu wynagrodzeń, podał resort.

„Pracodawcy chętniej sięgają po pracowników, którzy do tej pory nie mogli znaleźć pracy w swoim wyuczonym zawodzie. Tak jak w latach poprzednich, przewaga chętnych do pracy nad liczbą ofert dotyczy głównie popularnych zawodów nauczanych w większości szkół i uczelni. Zaliczono do nich ekonomistów, pedagogów oraz filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców” – czytamy dalej.

Najlepsza sytuacja w dużych miastach

W zróżnicowaniu regionalnym najlepsza sytuacja z punktu widzenia pracowników występuje w dużych miastach.

„Województwa, na terenie których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne, są szczególnie zróżnicowane wewnętrznie – na obszarach stref występują duże deficyty, wypełniane przez osoby dojeżdżające niekiedy z odległych powiatów. Także stołeczny rynek pracy, jako największy w kraju, przyciąga pracowników spoza swojego bezpośredniego obszaru. W większości województw są zauważalne, w mniejszym lub większym stopniu, ogólne trendy” – podano również.

„Barometr” jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kw. analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Uczestnicy badania to pracownicy powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Źródło: ISBnews