Jackson Hole: Prezes FED zapowiada utrzymanie restrykcyjnej polityki pieniężnej

Jackson Hole: Prezes FED zapowiada utrzymanie restrykcyjnej polityki pieniężnej
Fot. stock.adobe.com / Maksym Yemelyanov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podejmujemy zdecydowane i szybkie kroki w celu złagodzenia popytu, aby lepiej dopasować go do podaży oraz, aby utrzymać zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Będziemy się tego trzymać, dopóki nie będziemy pewni, że praca została wykonana, powiedział powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas piątkowego przemówienia na sympozjum w Jackson Hole.

„Przywrócenie stabilności cen będzie prawdopodobnie wymagało utrzymania przez pewien czas restrykcyjnej polityki. Dane historyczne zdecydowanie ostrzegają przed przedwczesnym poluzowaniem polityki monetarnej. (…) W obecnych warunkach, przy inflacji znacznie przekraczającej 2 proc. i bardzo napiętym rynku pracy, szacunki dotyczące stopy proc. neutralnej dla gospodarki w dłuższym okresie nie są zakresem, w którym powinno się zatrzymać” – powiedział prezes Fedu.

„Nasza decyzja na wrześniowym posiedzeniu będzie zależeć od całokształtu napływających danych i zmieniających się perspektyw gospodarczych. W pewnym momencie, w miarę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, prawdopodobnie stosowne będzie spowolnienie tempa podwyżek” – dodał.

Cena, którą warto zapłacić za ograniczenie inflacji

Według Powella możliwość wystąpienia recesji w USA i wzrostu bezrobocia to cena, którą warto ponieść, aby przywrócić stabilność cen.

„Przywrócenie stabilności cen zajmie trochę czasu i będzie wymagać użycia naszych narzędzi w celu zrównoważenia popytu i podaży. Obniżenie inflacji będzie prawdopodobnie wymagało trwałego okresu wzrostu PKB poniżej trendu. Ponadto, najprawdopodobniej nastąpi pewne złagodzenie warunków na rynku pracy” – powiedział prezes Fedu.

„Podczas gdy wyższe stopy procentowe, wolniejszy wzrost PKB i łagodniejsze warunki na rynku pracy obniżą inflację, przyniosą również pewne niedogodności gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. To są niefortunne koszty obniżenia inflacji. Jednakże niepowodzenie w przywróceniu stabilności cen oznaczałoby znacznie większy problem dla gospodarki” – dodał.

Inflacja nadal powyżej celu

Prezes Fedu powiedział, że gospodarka USA jak na razie radzi sobie dobrze.

„Chociaż najnowsze dane gospodarcze były niejednoznaczne, moim zdaniem nasza gospodarka nadal wykazuje silne tempo wzrostu. Rynek pracy jest szczególnie silny, ale jest wyraźnie niezrównoważony, a popyt na pracę znacznie przewyższa podaż dostępnych pracowników. Inflacja kształtuje się znacznie powyżej 2-proc. celu, a wysoka presja cenowa nadal rozprzestrzenia się w gospodarce. Chociaż niższe odczyty inflacji za lipiec są mile widziane, poprawa w ciągu jednego miesiąca jest daleko od tego, co Komitet będzie chciał zobaczyć, zanim będzie pewny, że inflacja spada” – powiedział.

W ocenie przewodniczącego FOMC bank centralny USA powinien działać szybko, by nie doszło do zakotwiczenia wysokich oczekiwań inflacyjnych.

Źródło: PAP BIZNES