IX Kongres Ekonomistów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.250x166Nad problemami współczesnej ekonomii dyskutować będzie około 600 uczestników IX Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbędzie się 28-29 listopada w Warszawie (Hotel Marriott) pod patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Omawiane będą m.in. trendy we współczesnej ekonomii, spory wokół światowego modelu gospodarczego, rola Polski w gospodarce Unii Europejskiej i globalnej, problemy edukacji, zarządzania oraz dostosowania kształcenia polskich ekonomistów do wymogów praktyki.

Podczas Kongresu wystąpi około 150 osób, m.in. Marek Belka, Andrzej Arendarski, Jerzy Hausner, Grzegorz W. Kołodko, Janusz Lewandowski, prof. Janusz Czapiński. Dodatkowo można się zapoznać z 230 nadesłanymi referatami.

Organizatorem IX Kongresu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wydarzenie skierowane jest do środowisk związanych z ekonomią, jednak udział może wziąć każdy, komu bliska jest ta tematyka.

Kongres, którego hasło przewodnie brzmi: „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”, pomyślany jest jako forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w PTE i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki.

Jak podkreśla prezes PTE prof. Elżbieta Mączyńska, Kongres Ekonomistów Polskich zorientowany jest na teoretyczne i praktyczne działania sprzyjające dobrostanowi kraju i społeczeństwa. – Niedostatki PKB jako miary osiągnięć społeczno-gospodarczych i charakterystyczne dla kilku minionych dekad fetyszyzowanie tej miary sprawiają, że coraz bardziej krytycznie oceniane są takie modele polityki gospodarczej, w której absolutnym priorytetem jest wzrost gospodarczy. Zarysowywane są wstępne koncepcje tzw. post-PKB-owskich modeli polityki społeczno-gospodarczej, w których więcej uwagi poświęca się jakościowym, miękkim czynnikom. Podejście takie może sprzyjać trwałemu wzrostowi dobrobytu społecznego, co powinno być celem polityki społecznogospodarczej każdego kraju. Zakładamy, że debata kongresowa otworzy pole do nowych refleksji, pytań i kierunkowych propozycji rozwiązań oraz rekomendacji dotyczących najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych – tłumaczy prof. Mączyńska.

Więcej informacji www.kongresekonomistow.pl

Źródło: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne