Iwona Maria Marciniak

Iwona Maria Marciniak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bank Ochrony Środowiska

Wykształcenie:

 • 2010-2011 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Rachunkowość i controlling, studia podyplomowe
 • 2009 Ministerstwo Skarbu – pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • 2002-2003 Akademia Rolnicza w Szczecinie; Rachunkowość, studia podyplomowe
 • 1997-1998 Politechnika Koszalińska; Zarządzanie finansami i bankowość, studia podyplomowe
 • 1992-1997 Politechnika Koszalińska; Nauki ścisłe (Nauczanie techniki i informatyki), studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

 • 2022 – obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zastępca Dyrektora Biura z jednoczesnym stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowego
 • 2019-2022 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – Dyrektor Biura Finansów
 • 2013-2019 Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa – początkowo Główny specjalista w Wydziale Budżetowania i Kontrolingu, następnie Kierownik Wydziału Budżetowania i Kontrolingu
 • 2006-2013 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Warszawa – początkowo Ekspert w Biurze Controllingu i Planowania, następnie Kierownik Zespołu Ekonomicznego w Departamencie Finansowo-Ekonomicznym
 • 2010-2013 Operator ARP Sp. z o.o., Warszawa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • 2010-2011 Operator ARP Sp. z o.o., Warszawa – Członek Zarządu
 • 2008-2010 Polo Sp. z o.o., Kalisz – Członek Rady Nadzorczej
 • 2001-2006 Invest Bank S.A., Warszawa – Specjalista w Departamencie Rachunkowości i Sprawozdawczości
 • 1990-2001 PKO Bank Polski S.A. Koszalin – Specjalista

Według złożonego oświadczenia p. Iwona Marciniak, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.