IV Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2015 11 czerwca 2015 r., Stadion Narodowy w Warszawie Kongres jest organizowany wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Tegoroczna edycja Kongresu Prawa Bankowego i Informacji poświęcona była trzem przewodnim tematom, które dotyczyły istotnych, aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Banków oraz innych uczestników […]

Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2015

11 czerwca 2015 r., Stadion Narodowy w Warszawie

Kongres jest organizowany wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Tegoroczna edycja Kongresu Prawa Bankowego i Informacji poświęcona była trzem przewodnim tematom, które dotyczyły istotnych, aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Banków oraz innych uczestników rynku finansowego.

Tematem pierwszego panelu było zagadnienie kredytów walutowych denominowanych w CHF, w tym kwestie wynikające z procedowanych postępowań sądowych oraz pozostałe zagadnienia (np. problematyka ujemnego oprocentowania).

W drugim panelu omówiono zagadnienie konsekwencji związanych z uchyleniem bankowego tytułu egzekucyjnego i możliwością stosowania alternatywnych, uproszczonych sposobów dochodzenia roszczeń oraz dalszych konsekwencji legislacyjnych związanych z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym przepisów intertemporalnych oraz – z uwagi na wagę interesu deponentów – ew. możliwości wprowadzenia innego instrumentu ułatwiającego dochodzenie wierzytelności, o czym wspomniał sam Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku.

Trzeci panel dotyczył procesu restrukturyzacji, z uwzględnieniem przyjętej nowej regulacji ustawowej prawa restrukturyzacyjnego, zasad przeprowadzania projektów restrukturyzacyjnych oraz zagadnienia najnowszej wersji projektu umowy standstill agreement.

Konferencja organizowana w ramach projektu:

hb.logo.300x100

www.aleBank.pl/HoryzontyBankowosci