IV edycja konkursu na Najbardziej Efekywną Energetycznie Gminę w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

111124.konkurs.250xRusza IV edycja konkursu na Najbardziej Efektywną Energetycznie Gminę w Polsce. Mogą w nim wziąć udział gminy, które w ostatnich latach przeprowadziły przedsięwzięcia efektywnie zmniejszające zużycie energii.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a w szrankach mogą stanąć:

 • gminy miejskie,
 • gminy wiejskie,
 • gminy miejsko-wiejskie,
 • miasta na prawach powiatu.

Podstawowym kryterium w Konkursie jest skala oszczędności energii w wybranych przedsięwzięciach w roku 2011 w stosunku do roku 2010 i 2009 roku. Konkurs ocenia rzeczywiste efekty zgłoszonych działań, a nie subiektywne opisy przedsięwzięć.

Do Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę można zgłosić:

 • wybrane budynki użyteczności publicznej, w których w ostatnich latach przeprowadzane były przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii (np. termomodernizacja)
 • modernizację węzła cieplnego
 • modernizację oświetlenia ulicznego
 • nne przedsięwzięcia energooszczędne na rzecz społeczności lokalnej.

Wybrane budynki lub przedsięwzięcia muszą znajdować się na terenie gminy.

Gminy są oceniane w 3 kategoriach:

 • gmina o liczbie ludności do 30 000 mieszkańców
 • gmina o liczbie ludności od 30 001 do 100 000 mieszkańców
 • gmina o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców.

W pierwszym etapie określonym w regulaminie należy wypełnić i przesłać do siedziby Sekretariatu Konkursu kartę uczestnictwa – która stanowi podstawę do dalszych kroków.

W drugim etapie w terminie określonym w regulaminie wystarczy dokładnie wypełnić formularze dostępne po zalogowaniu do systemu i przysłać kartę zgłoszeniową do sekretariatu Konkursu.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie: www.kape.gov.pl.

Źródło: www.kape.gov.pl