IT@BANK. Technologie – System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Czy klient jest tym za kogo się podaje? – refleksje po nałożeniu pierwszej kary za nieustalenie beneficjenta rzeczywistego

IT@BANK. Technologie – System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Czy klient jest tym za kogo się podaje? – refleksje po nałożeniu pierwszej kary za nieustalenie beneficjenta rzeczywistego
Fot. noppawan09/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mimo że większość przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) weszła w życie już rok temu, temat ten wciąż nie schodzi z pola zainteresowania nie tylko instytucji finansowych, ale przede wszystkim nadzorcy.

Wojciech Kapica, Magdalena Jaczewska

Gorące lato

Rekordowe pod względem nowych zaleceń i komunikatów w tej materii były miesiące czerwiec i lipiec. Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował ponad połowę (dziesięć) spośród dotychczas wydanych komunikatów (szesnaście) w trakcie ostatnich dwóch miesięcy. Komunikaty odnosiły się przede wszystkim do nowych zasad raportowania transakcji ponadprogowych, obowiązujących od lipca 2019 r. 17 lipca 2019 r. światło dzienne ujrzała natomiast Krajowa Ocena Ryzyka, będąca kompleksowym dokumentem, opisującym system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w Polsce, wymuszająca na instytucjach obowiązanych aktualizację swoich ocen ryzyka. Z Krajowej Oceny Ryzyka wynika, że wskutek przeprowadzonych przez GIIF kontroli zidentyfikowano najczęstsze naruszenia obowiązków nakładanych ustawą AML, przede wszystkim związane z nieprawidłową identyfikacją beneficjenta rzeczywistego, niewłaściwym udokumentowaniem przeprowadzenia oceny ryzyka, niedokonywaniem bieżącej analizy transakcji, niezapewnieniem pracownikom odpowiednich szkoleń. Najwięcej nieprawidłowości w stosunku do liczby skontrolowanych podmiotów zidentyfikowano w sektorze banków spółdzielczych.

Pojawiła się również informacja o nałożeniu kolejnej (drugiej) kary finansowej na instytucję obowiązaną, za naruszenie przepisów ustawy AML. Spółka Krajowy Integrator Płatności, właściciel systemu szybkich płatności internetowych Tpay.com, została ukarana za nieustalenie czterech beneficjentów rzeczywistych karą pieniężną w wysokości 7,7 tys. zł – czyli 1925 zł za jednego beneficjenta. Kara, mimo że niewysoka, z pewnością spowoduje długofalowe skutki dla spółki, która będzie przez lata tłumaczyła się swoim partnerom z rynku finansowego, np. bankom, którzy zawsze przed podjęciem współpracy analizują kary za naruszenie przepisów AML. Dodatkowo, przyjmując nieco inną optykę, kara w wysokości prawie 2000 zł za brak ustalenia każdego pojedynczego beneficjenta rzeczywistego klienta, z punktu widzenia dużych podmiotów, np. banków lub zakładów ubezpieczeń, których bazy klientowskie idą w setki tysięcy lub nawet miliony klientów może okazać się mocno dotkliwa. Taka perspektywa skłania do głębszej refleksji nad sposobem zapewnienia skuteczności procesu ustalania beneficjenta rzeczywistego. Dlatego warto w tym miejscu zastanowić się, z jakich ułatwień możemy w tym zakresie skorzystać. Propozycje, jakie dla Państwa mamy, są dwie – jedna wynikająca z działań samych regulatorów, zaś druga mająca swoje źródło w dostępnych narzędziach informatycznych.

Bierny bowiem w ostatnich miesiącach nie pozostał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który w swoim stanowisku z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczącym identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji (dalej: stanowisko) skupił się na przedstawieniu dobrych praktyk w zakresie weryfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych. Jak zdaniem UKNF instytucja obowiązana powinna efektywnie przeprowadzić identyfikację i weryfikację klienta?

[company_or_source_...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK