IT@BANK: cyfrowe finanse przyszłości, czyli dyskusja o wyzwaniach dla banków w dobie postpandemicznej

IT@BANK: cyfrowe finanse przyszłości, czyli dyskusja o wyzwaniach dla banków w dobie postpandemicznej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczna edycja konferencji IT@BANK obejmować będzie pięć bloków tematycznych, realizowanych w formie online w ramach trzech webinariów. Hasło wydarzenia na ten rok brzmi „Cyfrowe finanse przyszłości”, mówi Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich w wywiadzie dla aleBank.pl przed pierwszą częścią konferencji IT@BANK.

Karol Mórawski: Przed nami kolejna już edycja wydarzenia IT@BANK, czym będzie się ona wyróżniać na tle tego, czego świadkami byliśmy w latach minionych?

Bartłomiej Nocoń: Rada programowa konferencji wyszła z założenia, że okres pandemiczny przyniósł tak wiele zmian, iż konieczne się staje wyciągnięcie wniosków z aktualnych trendów oraz wypracowanie stosownych rekomendacji, tak, by być gotowym na nadchodzące wyzwania zarówno w sferze stricte technologicznej jak i w dziedzinie zarządzania dużymi zbiorami danych, operacyjnej czy cyberbezpieczeństwa.

W tym roku pragniemy skoncentrować się na technologicznym aspekcie funkcjonowania banków, przenosząc punkt ciężkości w sferę IT, operacji i architektury systemów

Będziemy dyskutować na temat innowacji i trendów, kształtujących funkcjonowanie sektora bankowego, jak i całego rynku finansowego.

Warto podkreślić, że w tym roku pragniemy skoncentrować się na technologicznym aspekcie funkcjonowania banków, przenosząc punkt ciężkości w sferę IT, operacji i architektury systemów. To istotna różnica w stosunku do trzech ostatnich edycji, podczas których dominowały kwestie biznesowe.

Wspomniał Pan Dyrektor o pięciu blokach tematycznych, jaka problematyka będzie poruszana w ramach każdego z nich?

Głównym wątkiem pierwszej sesji będą nowe wyzwania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Chcemy dyskutować o tym, w jaki sposób poszukiwać talentów, jak budować organizację nastawioną na rosnący udział kompetencyjny i zmieniające się zapotrzebowanie w warstwie technologicznej.

Drugi z paneli, odbywających się podczas pierwszego webinaru będzie dedykowany rozwiązaniom technologicznym, które są w stanie wspierać sektor finansowy jeśli chodzi o spełnienie wymogów z obszaru ESG.

Zwieńczeniem obrad IT@BANK będzie debata dotycząca strategii działania banków w kontekście zmian technologicznych

Także i drugi webinar tegorocznego kongresu IT@BANK, który odbędzie się 17 listopada, będzie podzielony na dwie sesje tematyczne. W ramach pierwszej chcemy podyskutować o procesach i procedurach z perspektywy bezpieczeństwa, druga z kolei będzie dedykowana problematyce BCM i data analytics.

Chcielibyśmy sformułować wnioski i rekomendacje w obszarze BCM, a także odnośnie właściwego zarządzania i wykorzystywania coraz większych zasobów danych, będących w posiadaniu instytucji finansowych.

Trzeci i ostatni dzień wydarzenia, 24 listopada, rozpocznie dyskusja wokół architektury banku w pełni cyfrowego.

Zwieńczeniem obrad IT@BANK będzie debata dotycząca strategii działania banków w kontekście zmian technologicznych. Obejmie ona między innymi problematykę innowacji, mających największy wpływ na cyfrowe finanse, a także to, w jaki sposób doświadczenia ostatnich dwóch lat będą predestynowały banki do większej troski o klienta i sprawniejszej budowy długoterminowej, cyfrowej relacji.

Wiemy już, że pandemia jak na razie determinuje formę wydarzenia, czy tematy związane z COVID-19 i jego skutkami też będą obecne w agendzie IT@BANK?

Oprócz dyskusji na aktualne tematy chcemy też spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak będzie wyglądała cyfrowa era finansów przyszłości w dobie postpandemicznej.

Spodziewamy się, że w przyszłym roku pandemia zacznie wygasać, w tym kontekście warto się zastanowić, jak od strony technologicznej być gotowym na kolejne wyzwania w kluczowych obszarach.

Jak już wspomniałem wcześniej, należą do nich między innymi zarówno cyberbezpieczeństwo, zarządzanie zasobami ludzkimi jak i wsparcie technologiczne dla realizacji działań z obszaru ESG.

Terminy konferencji:

  • WEBINARIUM 1 – 10.11.2021 r.
  • WEBINARIUM 2 – 17.11.2021 r.
  • WEBINARIUM 3 – 24.11.2021 r. 

Rejestracja: www.aleBank.pl/ITBANK

Źródło: aleBank.pl