IT@BANK 2021 – Cyfrowe finanse przyszłości

IT@BANK 2021 – Cyfrowe finanse przyszłości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po okresie lockdownów spowodowanych wybuchem pandemii, nastał czas odbudowy gospodarki – prowadzonej jednakże według nowych założeń. Niewielu już oczekuje pełnej eliminacji zagrożenia związanego z pojawiającymi się kolejnymi mutacjami wirusa COVID-19. Wszyscy jednak starają się dostosować własne strategie biznesowe do nowej sytuacji. Coraz bardziej istotną rolę w budowaniu modeli biznesowych w świecie finansów odgrywają technologie. Wszystko to skłoniło nas do tego, by kolejną doroczną edycję IT@BANK poświęcić przeglądowi strategicznych wyzwań związanych z rozwojem technologicznym sektora finansowego.

„Cyfrowe finanse przyszłości” to wspólny temat dla trzech wirtualnych spotkań w ramach tegorocznej edycji IT@BANK.

Naszą konferencję rozpoczniemy od przyjrzenia się najważniejszemu czynnikowi każdej strategii, czyli ludziom, którzy będą ją realizować. Ustalimy nowe niezbędne kompetencje, skupimy się też na konieczności wypracowania nowego podejścia do budowania zespołów i utrzymywania talentów w organizacji.

Całkowicie nowym wątkiem będzie dyskusja o tym, jak technologie mogą wesprzeć spełnianie wymogów ESG. Postaramy się poznać i przybliżyć doświadczenia innych sektorów w tym zakresie.

Poruszymy również kwestie bezpieczeństwa – tym razem z perspektywy utrzymania ciągłości procesów. Doświadczenia odbudowujących się gospodarek po okresie zakłóceń w procesach ciągłości dostaw pokazują, jak wiele problemów może powstać w najmniej oczekiwanych przez nas miejscach.

Na zakończenie cyklu naszych spotkań skupimy się na istocie IT w organizacji, czyli architekturze technologicznej, określimy także możliwe dalsze kierunki rozwoju modeli biznesowych.

Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów na co dzień rozwiązujących poruszane przez nas problemy. Jesteśmy przekonani, że to zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny, a przy tym nie zabraknie praktycznych odniesień do bieżącej sytuacji sektora finansowego w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!

Terminy konferencji:

  • WEBINARIUM 1 – 10.11.2021 r.
  • WEBINARIUM 2 – 17.11.2021 r.
  • WEBINARIUM 3 – 24.11.2021 r. 

Rejestracja: www.aleBank.pl/ITBANK