IT@BANK 2020 | Technologia blockchain – biznesowe zastosowania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W gospodarce opartej na cyfrowych technologiach, gdzie większość transakcji zawieranych jest online, blockchain zyskuje coraz większą popularność w branży finansowej. Jeszcze do niedawna pisano o blockchain jako o technologii przyszłości. Tymczasem sukcesywnie wdrażany jest w sektorze finansowym, ma duży potencjał, aby wnieść konkretną wartość biznesową w bankowości w obszarze efektywności procesów, bezpieczeństwie i wiarygodności.

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz
Dyrektor Zarządzająca OBSZAREM IT BIK
Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor

W dobie pandemii, okresie wzmożonej digitalizacji procesów oraz komunikacji zdalnej, przybierają na znaczeniu takie atrybuty, jak pewność transakcji, niezmienność ich potwierdzenia, pełna audytowalność dokonywanych operacji. Te wszystkie cechy posiada Platforma Blockchain BIK – rozwiązanie do przechowywania i wymiany dokumentów pomiędzy instytucjami a ich klientami

Czym jest blockchain

Blockchain to rodzaj bazy danych, w której dane  przechowywane są w formie rozproszonej pomiędzy wieloma węzłami sieci. Fundamentalna idea blockchain polega na decentralizacji procesów. Technologia ta gwarantuje bezpieczeństwo, integralność i niezaprzeczalność zapisanych informacji. Regulacje prawne wymagają, aby banki i inne instytucje przekazywały swoim klientom ważne dokumenty na trwałym nośniku informacji, co ma zapewnić gwarancję niezmienności zapisów oraz dostęp do nich nawet po rozwiązaniu relacji bank i klient.

Chcąc sprostać powyższym wymaganiom regulacyjnym oraz zoptymalizować i zautomatyzować procesy związane z komunikacją z klientem, BIK wdrożył Platformę Blockchain BIK, która jest odpowiedzią na powyższe problemy.

Platforma Blockchain BIK

U podstaw Platformy Blockchain BIK leży zarówno zgodność z regulacjami prawnymi, jak również bezpieczeństwo przetwarzanych danych, objęte w BIK szczególnym priorytetem.

Rozwiązanie spełnia wymogi trwałego nośnika informacji, w szczególności gwarantuje instytucji publikującej oraz klientowi banku integralność i niezmienność dokumentów, a także nieprzerwany dostęp do nich (nawet w przypadku zakończenia relacji między nimi). Ponadto Platforma Blockchain BIK spełnia wymagania stawiane przez regulację RODO w zakresie prywatności danych oraz ochrony tożsamości, umożliwia realizację prawa do bycia zapomnianym (poufność), zachowując przy tym pełną ścieżkę audytową wszystkich wykonywanych operacji.

Jedno rozwiązanie – synteza możliwości

Platforma Blockchain BIK oferuje zarówno możliwość obsługi dokumentów publicznych, jak i prywatnych.

Dokumenty publiczne, rozumiane jako dokumenty adresowane do szerokiej grupy odbiorców, nie zawierają danych osobowych (m.in. regulaminy, tabele opłat i prowizji). Za pomocą Platformy Blockchain BIK klienci pozostają w pełni cyfrowym kontakcie ze swoim bankiem. W bardzo prosty sposób, z wykorzystaniem aplikacji Web, bank może przekazywać klientom dokumenty. Jednocześnie rozwiązanie umożliwia adresatom pobranie dokumentu, a weryfikacja jego niezmienności możliwa jest poprzez porównanie skrótu dokumentu z jego unikalnym identyfikatorem.

Kolejnym etapem rozwoju Platformy Blockchain BIK jest udostępnienie możliwości publikacji dokumentów prywatnych, tj. adresowanych do wskazanego klienta, mogących zawierać dane osobowe (np. umowy, wyciągi, pisma), które nie powinny być ogólnodostępne. Rozwiązanie BIK umożliwia wykorzystanie zaawansowanej technologii, spełniającej wymagania dotyczące trwałego nośnika informacji, w sposób łatwy oraz intuicyjny dla użytkowników, zarówno publikujących, jak i odbiorców.

Unikalna idea funkcjonalności publikowania dokumentów prywatnych

Proces przekazania dokumentu prywatnego do adresata rozpoczyna się od opublikowania dokumentu w Platformie Blockchain BIK. Następnie Platforma wysyła do adresata (na jego adres e-mail oraz numer telefonu) powiadomienie o fakcie publikacji wraz z linkiem do dokumentu oraz kod niezbędny do jego odszyfrowania. W kolejnym kroku klient, używając dwóch części kodu deszyfrującego, przekazanych dwoma różnymi kanałami, SMS-em oraz e-mailem, może pobrać opublikowany dokument poprzez dedykowaną stronę e-dokumenty.bik.pl.

W przypadku dokumentów prywatnych, poza podpisem elektronicznym wprowadzanym przez instytucję publikującą, służącym do zagwarantowania ich autentyczności, stosowane są mechanizmy zabezpieczające je przed nieautoryzowanym dostępem. Pierwszym z nich jest szyfrowanie podpisanego dokumentu, następnie dzielenie na fragmenty (tzw. kompilaty), które nie zawierają danych osobowych. Fragmenty są replikowane oraz rozpraszane w sieci. Złożenie w całość oryginalnego dokumentu wymaga pobrania określonej liczby kompilatów, co może wykonać wyłącznie instytucja publikująca oraz klient, dla którego dokument został opublikowany.

Publikacja dokumentu odbywa się poprzez interfejs API Webservice lub poprzez Portal Korporacyjny BIK. Zaletą Portalu Korporacyjnego BIK, oprócz możliwości sprawnego przepływu komunikacji i obsługi wsadów informacyjnych i zapytań pakietowych do BIK, jest także dostępna funkcjonalność publikacji dokumentów przez klientów – łatwa i intuicyjna w obsłudze dla każdego użytkownika.

Łatwy i intuicyjny odczyt dokumentu

Dostęp dla klienta do wszystkich opublikowanych dokumentów możliwy jest 24/7 poprzez jedno centralne miejsce, tj. stronę e-dokumenty.bik.pl. Aby odczytać dokument, klient musi znać jedynie jego unikalny adres (a w przypadku dokumentów prywatnych dodatkowo kod deszyfrujący dokument), który otrzyma od Publikatora. Dokumenty są dostępne dla klienta nawet po ustaniu relacji z instytucją publikującą dokument. Możliwe jest także udostępnienie opublikowanych dokumentów w systemach instytucji publikującej, np. w bankowości elektronicznej lub mobilnej.

Przewagi Platformy Blockchain BIK

Rozwiązanie oferowane przez BIK oparte jest na technologii blockchain firmy Billon – to specyficzny rodzaj bazy danych, gdzie informacje przechowywane są w formie rozproszonej. Wszystkie zdarzenia rejestrowane są w postaci kolejnych bloków, a każdy z nich zawiera odnośnik kryptograficzny do bloku poprzedzającego. Dodatkowo, dzięki rozproszeniu dokumentów do wielu miejsc przechowywania (uczestników sieci), rozwiązanie gwarantuje integralność i niezaprzeczalność zapisanych informacji. Co więcej, zapewnia, że w sieci blockchain przechowywana jest cała treść dokumentu, a nie wyłącznie jego skrót, co daje gwarancję nie tylko niezmienności opublikowanego dokumentu, ale również możliwości jego odczytu zarówno w przypadku zakończenia relacji pomiędzy instytucją publikującą dokument a klientem, jak i w sytuacji awarii systemów instytucji publikującej.

Przewagą Platformy Blockchain BIK jest elastyczność architektury. Pozwala ona na tworzenie różnych dedykowanych sieci blockchainowych w ramach określonych sektorów, np. sieć blockchain dla sektora bankowego, sieć dla firm ubezpieczeniowych itp. Oznacza to, że Platforma Blockchain BIK może być wykorzystywana również poza sektorem finansowym przez takie instytucje, jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, energetyczne czy e-commerce.

Platforma to rozwiązanie oparte na prywatnej sieci blockchain – dedykowanej dla wybranych uczestników, co pozwala na ich jednoznaczną identyfikację, a co za tym idzie transparentność sieci oraz spójne zarządzanie przez operatora, jakim jest BIK.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK