IT@BANK 2018: Czas zlikwidować bastiony gotówki w sektorze publicznym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowa z dr. Mieczysławem Groszkiem, prezesem Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Z początkiem września tego roku byliśmy świadkami bezprecedensowego połączenia sił organizacji, działających na rzecz upowszechniania płatności elektronicznych. Obszarem działania Fundacji Polska Bezgotówkowa stała się instalacja terminali w jednostkach administracji publicznej, realizowana dotychczas przez Krajową Izbę Rozliczeniową i Fundację Cyberium. W jaki sposób wpłynie to na zapewnienie dostępu do płatności bezgotówkowych w polskich urzędach?

– Ta dalekosiężna decyzja oznacza nieporównanie więcej aniżeli tylko zmianę koordynatora realizowanych dotychczas działań. Wraz z przejęciem odpowiedzialności za digitalizację płatności w sektorze publicznym istotnemu rozszerzeniu uległa lista potencjalnych beneficjentów programu. Aktywność KIR i Fundacji Cyberium, którą oceniamy bardzo wysoko, koncentrowała się na wąsko zdefiniowanej administracji państwowej oraz samorządowej, co potencjalnie pozwalało na zwiększenie sieci akceptacji w całym kraju o dodatkowych 10 tys. punktów. Według kryteriów zaproponowanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa, możliwe jest nawet ośmiokrotne zwiększenie tej liczby. Skąd tak olbrzymia różnica? Przyjęta przez naszą organizację definicja sektora publicznego obejmuje również podmioty niebędące urzędami a świadczące usługi publiczne, takie jak zakłady opieki zdrowotnej, placówki edukacyjne, parki narodowe, muzea czy spółki infrastrukturalne będące własnością samorządów. Ta zmiana definicji sektora publicznego pozwoli docelowo na domknięcie ekosystemu płatniczego. W szeroko rozumianym sektorze przedsiębiorstw niemal wszystkie duże i średnie podmioty przyjmują płatności elektroniczne, a najmniejsze punkty handlowo-usługowe coraz powszechniej przystępują do Programu Polska Bezgotówkowa. Tymczasem w instytucjach publicznych, pomimo bezdyskusyjnej poprawy spowodowanej realizacją dotychczasowych działań, wciąż zbyt częste są sytuacje, kiedy interesant odsyłany jest do bankomatu lub zgoła zaleca mu się dokonanie przelewu na rachunek bankowy i ponowną wizytę w urzędzie. Wyeliminowanie owych bastionów gotówki i zapewnienie możliwości wyboru preferowanej przez konsumenta czy petenta formy płatności we wszystkich podmiotach funkcjonujących na terenie Polski stanowi dla nas absolutny priorytet.

Na czym polegają różnice pomiędzy upowszechnianiem terminali płatniczych w sektorze przedsiębiorstw i wdrażaniu płatności bezgotówkowych w administracji publicznej?

– Zasadniczo jeden element jest wspólny: w obu przypadkach trzeba dysponować odpowiednią liczbą POS-ów wraz z atrakcyjnymi ulgami, zachęcającymi do wdrożenia płatności elektronicznych. Podstawową różnicą jest natomiast metoda akwizycji. W sektorze publicznym, w przeciwieństwie do małych i średnich firm, nie da się promować terminali tylko w poszczególnych urzędach, np. placówkach celnych, izbach skarbowych lub inspektoratach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty te stanowią placówki terenowe większej struktury, należy zatem dotrzeć z przekazem bezpośrednio do centrali, w któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI