IT@ BANK: Potrzeba Zintegrowanej Platformy Zarządzania Finansami i Ryzykiem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Strategicznym wyzwaniem dla instytucji finansowych powinno być przekształcenie architektury systemów informatycznych na w pełni zintegrowaną, umożliwiającą dopasowanie funkcji ryzyka i finansów. Chodzi o osiągnięcie wymiernej efektywności całego procesu sprawozdawczości i ostateczne usprawnienie podejmowania decyzji strategicznych.

Tomasz Gołębiewski,
Regional Senior Sales Manager, Oracle Polska

Proces transformacji i jej złożoność wymaga zintegrowanego lub raczej zjednoczonego podejścia do danych i architektury IT. Jest to stopniowa integracja ryzyka i danych finansowych w celu osiągnięcia, m.in., znacznie szybciej i niezawodnie działającego procesu zamknięcia finansowego, gwarantująca jednocześnie, że dane ryzyk i dane finansowe są zgodne. Umożliwi to wytworzenie miar i raportów uwzględniających ryzyka, co rekomendują regulatorzy. Wspierająca ten proces architektura jest powszechnie znana, jako transformacja finansów i wydajność skorygowana o ryzyka (FTRAP – finance transformation and risk adjusted performance).

Główne cele FTRAP to:

 • Wdrożenie sprawnego i bezbłędnego procesu zamknięcia i sprawozdawczości, który bezproblemowo obsługuje wiele przepisów o rachunkowości
 • Zapewnienie spójności w zakresie zarządzania i sprawozdawczości poprzez kompletny i wysoko interaktywny proces analiz i raportowania
 • Wykorzystanie jednego, zunifikowanego, analitycznego repozytorium ryzyka, finansów i rachunkowości.

Czynniki regulacyjne

Silne naciski ze strony regulatorów wymuszają na instytucjach finansowych zapewnienie bardziej zintegrowanego widoku „ryzyka i finansów” w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Regulatorzy żądają więcej danych, chodzi o wykazanie, że wszystkie istotne ryzyka finansowe są uwzględnione i informacje dotyczące wydajności, płynności i adekwatności kapitałowej są produkowane w sposób spójny, przejrzysty i na podstawie uzgodnionych wskaźników i metodologii w kontrolowanym środowisku. Kluczowe przepisy, które mają wpływ na instytucje finansowe i dzięki zintegrowanemu systemowi informatycznemu są realizowane, to:

 • Bazylea II i Bazylea III • MSSF – w szczególności MSR 39, MSR 9
 • Akt Dodd Frank • Sarbanes Oxley
 • Dyrektywa MiFID • Raport COSO.

Czynniki biznesowe

Obecnie tzw. łańcuch dostaw informacji finansowej opiera się na fragmentarycznych danych i procesach. Bywało, że kończyło się to na wielu zestawach ksiąg głównych (GL) z różnymi wykresami kont, niezgodnościami z zasadami rachunkowości GL i nadmiernie uciążliwymi strukturami. Doprowadziło to także do znacznej ilości ręcznej interwencji w postaci korekt oraz rosnącymi problemami w kontroli i uzgadnianiu stanów rzeczywistych. Operacyjnie – ze względu na złożoność zadań – liczba zainteresowanych stron w procesach rachunkowych szybko rośnie.

Fragmentaryczne podejście oznacza oddzielenie procesów sprawozdawczości zarządczej i analiz, co powoduje rozbieżności w wewnętrznych mechanizmach dotyczących wydajności. Bardzo często zbyt wiele czasu spędza się na uzgadnianiu ksiąg finansowych. Tworzy się zatem klimat braku zaufania, co w przypadku sprawozdawczości zarządczej negatywnie wpływa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI