IT@ BANK: Podstawowy system bankowy dla popularnej infrastruktury informatycznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W lobby siedziby banku Nordea w Kopenhadze w Christianshavn znajduje się stara papierowa księga główna (ang. bank ledger). W opasłym tomie bankierzy sprzed wieków notowali operacje na koncie i saldo rozrachunków ze swoimi klientami. Bankowość funkcjonowała w ten sposób z powodzeniem przez wieki. Od czasów papierowych ksiag rachunkowych do dzisiaj wiele się zmieniło. Informatyczne systemy centralne posiada dzisiaj każdy polski bank.

Paweł Łazuchiewicz,
niezależny ekspert, były długoletni dyrektor w obszarze informatyki w NBP i PKO BP

Tomasz Jaworski,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jedyną rzeczą pewną jest zmiana. System centralny w banku, jak każdy system IT, ma swoją żywotność. Przez mniej więcej 15-20 lat opłaca się ponosić koszty jego rozbudowywania i adaptacji. Szybkie tempo zmian technologicznych oraz dynamika otoczenia gospodarczego nieuchronnie przybliżają decyzję o wprowadzeniu nowego rozwiązania. Podstawowy system bankowy, który lepiej zintegruje wszystkie funkcje i kanały, pozwoli lepiej mierzyć się z konkurencją, zmienną rzeczywistością rynkową i wymaganiami regulatorów. W naszej ocenie w Polsce nadszedł właśnie moment, w którym co najmniej kilka dużych i średnich banków rozważa lub powinno rozważyć, z różnych powodów, zmianę dostawcy systemu centralnego. W wielu przypadkach wynika to wprost z ograniczeń technologii – jak choćby z limitów ilości rachunków jakie może obsłużyć obecnie wykorzystywana baza danych.

Dostosowywanie się do zmian

Banki i ich systemy IT podlegają dużej liczbie regulacji. Harmonizacja z regulacjami KNF (wystarczy wspomnieć choćby bieżące lub zapowiadane rekomendacje J, D, T i M), rosnąca liczbą regulacji unijnych oraz międzynarodowych (jak choćby Basel III, FATCA) może mieć istotne konsekwencje dla polskich banków. Tam, gdzie konieczne będzie dostosowanie podstawowego systemu bankowego, warto, aby było ono proste i spójne dla wszystkich kanałów sprzedaży. W ocenie wielu ekspertów dla wielu banków w Polsce implementacja koniecznych modyfikacji nie będzie łatwa. Choć nie każda zmiana wymagań regulatora wymusza dostosowanie systemu centralnego, każda jednak tworzy nowe warunki prowadzenia biznesu, nowe szanse i zagrożenia. Które banki odniosą sukces w takim otoczeniu biznesowym? Biorąc pod uwagę zasygnalizowane wcześniej uwarunkowania biznesowe proponujemy samodzielne rozważenie odpowiedzi w poniższych wymiarach:

 • zdolność do generowania kapitału i szybkiego spełnienia wymogów Bazylei III;
 • możliwość pozyskania kapitału zarówno na rynku jak i poprzez depozyty;
 • oferta godziwej wartości dla pieniędzy klientów, proste i przejrzyste produkty, innowacyjność, łatwy dostęp, doskonała obsługa i atrakcyjna marka;
 • sprawność operacyjna, niskie koszty;
 • silne zaplecze finansowe pozwalające udzielać pożyczek z lepszymi marżami podczas gdy inni bedą delewarować;
 • silna pozycja rynkowa pozwalająca na zmianę cen.

Wiele z tych wymiarów związanych ze sprawnością operacyjną, innowacyjnymi produktami, łatwością dostępu oraz zwinnością (ang. agility) banku, zdolnego przystosować się do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI