IT@ BANK: Kryzysu nie widać

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.11.foto.024.250xKolejna edycja rankingu IT@BANK rozstrzygnięta. Zwyciężyły firmy, które można było typować jeszcze przed zakończeniem konkursu Anno Domini 2012. Ale nie we wszystkich kategoriach. Debiutanci także potrafili nas zaskoczyć.

Grzegorz Elaniuk

Ranking IT@BANK 2012, prezentuje firmy informatyczne pracujące dla potrzeb sektora finansowego, w tym banków, oraz sektora publicznego. W tym roku podstawą do wyliczenia ocen punktowych były wypełnione ankiety, jakie otrzymaliśmy od firm informatycznych. Dane odejmują wyniki uzyskane w latach 2010 i 2011 oraz w pierwszym półroczu 2011 i 2012 r. Jeden z uczestników rankingu, firma ePoint S.A. ma przesunięty okres obrachunkowy – od 1 kwietnia do 31 marca. Zamiast danych za półrocze prezentuje zatem wyniki w okresie kwiecień-czerwiec

Dla firm informatycznych, które dostarczyły dane za obydwa okresy w ocenie punktowej każdego z ocenianych wskaźników braliśmy pod uwagę wyższą z obydwu ocen. Jeśli otrzymaliśmy dane tylko za okres półroczny bądź roczny, decydowała ocena uzyskana za ten właśnie przedział czasowy. Jeśli wskaźnika nie można było wyliczyć, firma dostawała zero punktów. Nie przyznawaliśmy punktów ujemnych.

Mgliste perspektywy

Ostatni rok upłynął w gospodarce pod znakiem walki ze strachem przed nadciągającą recesją. Twarde dane pokazywały, że choć nie jest różowo, strach był często na wyrost, bo niewielkie ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego to dosyć niska cena, jaką przychodzi nam płacić w czasie zapaści ogarniającej wciąż to nowe kraje europejskie, szczególnie te leżące na południu kontynentu. Sektor IT jest uzależniony zarówno od nowych inwestycji kierowanych na aplikacje informatyczne, ale również od zmieniających się wymogów regulacyjnych, a także konieczności zamykania najstarszych, mocno przestarzałych już systemów, które na tyle odstają od aktualnych technologii, że po prostu należy je rozbudować i udoskonalić. Czasem zresztą lepsze i tańsze jest przejście na nową platformę. – Jest źle, ale nie tragicznie – zwykło się mawiać w takiej sytuacji, jednak wyniki uczestników naszego rankingu pokazują, że jest całkiem dobrze – firmy osiągnęły ponad siedmioprocentową dynamikę przychodów w 2011 oraz ponad dziewięcioprocentowy wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2012 r.

Kolejny rok z rzędu zwycięzcą klasyfikacji ogólnej naszego rankingu została Asseco Poland S.A., jedna z największych polskich firm IT. To już szóste z kolei zwycięstwo tej spółki w naszym rankingu. W bieżącej edycji Asseco Poland S.A. zwyciężyła również w kategorii firm IT obsługujących sektor publiczny, przypomnijmy, że przed rokiem tryumfowała w dwóch kategoriach. Sztandarowym produktem firmy jest oprogramowanie def3000 zapewniające obsługę praktycznie całego banku. Za najbardziej popularne własne produkty Asseco Poland S.A. uznała def300/CL, czyli transakcyjny system bankowy do obsługi rozliczeń SEPA, pozwalający na bezobsługowe przetwarzanie komunikatów płatniczych. Drugim najpopularniejszym systemem z jej oferty jest def3000/ AML, czyli system służący do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Asseco Poland S.A. jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Buduje i wdraża scentralizowane kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego, z których korzysta ponad połowa banków działających w naszym kraju. Poprzez swoje spółki zależne oferuje również rozwiązania dla instytucji ubezpieczeniowych, wdrożone w największych firmach tego sektora na świecie. Stworzyła dedykowane systemy dla administracji publicznej, m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferta spółki skierowana jest także do branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy FRONTEX. Ofertę produktową uzupełniają rozwiązania ERP i Business Intelligence.

Miejsce drugie, podobnie jak przed rokiem, przypadło ComArch S.A. Wśród swoich najważniejszych produktów firma wymienia CCPM – system do obsługi procesów kredytowych oraz CSM – platformę bankową dla klienta służącą do zarządzania środkami pieniężnymi, czyli mówiąc w skrócie i uproszczeniu – bankowość elektroniczną. W obszarze rozwiązań dla instytucji finansowych ComArch S.A. specjalizuje się w integracji bankowych i ubezpieczeniowych systemów informatycznych, bankowości elektronicznej, zarządzaniu aktywami, obsłudze kredytów. Jeśli zaś chodzi o obszar rozwiązań IT dla sektora publicznego, to firma świadczy usługi dla administracji publicznej (zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego), dla szkół wyższych, szpitali, przedsiębiorstw pracujących na rzecz społeczności lokalnych. ComArch S.A. dostarcza również systemy klasy ERP, narzędzia e-goverment, system workflow, portale, hurtownie danych oraz narzędzia wspierające obsługę inwestorów (dla gmin) i promocję regionów i miast. W ofercie firmy są także rozwiązania dedykowane dla sądów (system RECourt – do rejestracji rozpraw), czy systemy gospodarki odpadami dla gmin.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI