IPS: IPS i inne wyzwania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.04.foto.045.a.400xZ Czesławem Swachą, prezesem zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego rozmawiał Bohdan Szafrański.

W tym roku sektor bankowy musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami biznesowymi i wypełnieniem zaostrzonych wymogów bezpiecznościowych. Dla banków spółdzielczych to również zmiany organizacyjne związane z budową struktur systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) lub zrzeszeń zintegrowanych. Na jakim etapie znajduje się budowa IPS przez banki dotychczas zrzeszone w BPS?

W naszym zrzeszeniu od ponad trzech lat trwały dyskusje związane ze wdrożeniem przepisów CRD4/ CRR. W ostatnim roku prace były skoncentrowane na opracowywaniu formalnoprawnej strony systemu obejmującej wymagane zmiany ustawowe, zasady funkcjonowania IPS ujęte w umowie systemu wraz z 12 załącznikami, które szczegółowo regulują poszczególne obszary działania, w tym m.in. kryteria przystąpienia do systemu, regulamin mechanizmów pomocowych, przegląd ryzyka, audyt wewnętrzny, zasady udzielania pomocy finansowej, zasady monitorowania, klasyfikacji i kontroli ryzyka czy też zasady oceny punktowej uczestników systemu. W minionym roku utworzona została Spółdzielnia – organ zarządczy IPS. W grudniu 2015 r. KNF wydał decyzję o warunkowym uznaniu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. W tym roku powołane zostały jej docelowe władze, czyli rada nadzorcza i zarząd, a do końca kwietnia mają zostać spełnione wszystkie warunki ujęte w decyzji KNF. Z banków zrzeszonych dotychczas w BPS (358 banków), w ostatnich dniach ubiegłego roku umowę systemu podpisało 241. Obecnie dołączyło kolejne 4 banki. Natomiast sam akces do systemu ochrony zgłosiło 307 banków. Trzeba mieć na uwadze, że do podpisania umowy bank spółdzielczy musi mieć zgodę walnego zgromadzenia członków banku spółdzielczego lub też ich zebrania przedstawicieli. Obecnie w bankach, które zgłosiły chęć udziału, a nie podpisały jeszcze umowy, takie zebrania są przeprowadzane i jeśli stosowne zgody uzyskają, to będą mogły formalnie przystąpić do IPS. Aktualnie Spółdzielnia tworzy potrzebne do jej funkcjonowania struktury organizacyjne. Przede wszystkim jest to zespół ds. audytu, bo podstawową zasadą funkcjonowania IPS jest jednolite podejście do klasyfikacji i monitorowania ryzyka.

Banki, które podpisały umowy i stały się uczestnikami systemu ochrony, wniosły wymagane środki na fundusz zabezpieczający w wysokości 1% kwoty środków gwarantowanych przez BFG oraz roczne koszty funkcjonowania systemu wynoszące 0,021% sumy aktywów pomniejszonych o fundusze podstawowe. Ponadto, dla wypełnienia norm płynności w grupie, każdy z uczestników systemu wniósł do banku zrzeszającego oprocentowany depozyt obowiązkowy w wysokości 9% środków stanowiących podstawę naliczania rezerwy obowiązkowej.

Jakie korzyści poza spełnieniem wymogów bezpiecznościowych powinien dać bankom udział w IPS?

Zapewnienie bezpiecznego zrównoważonego rozwoju sektora banków spółdzielczych to główna funkcja systemu ochrony. Przywołane na wstępie zmiany w przepisach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI