IPAG: PKB Polski wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r.

IPAG: PKB Polski wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/Monster Ztudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKB Polski wzrośnie o 4,2% w całym 2021 roku, zaś w I kw. spodziewany jest spadek na poziomie - 1,4%, wynika z raportu oceniającego stan koniunktury gospodarczej w Polsce Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). W 2022 roku spodziewany jest wzrost PKB o 4,7% r/r.

„Zdaniem IPAG, ujemne tempo wzrostu utrzyma się również w pierwszym kwartale 2021 roku, kiedy to wyniesie -1,4%. W kolejnych kwartałach spodziewać się należy powrotu na ścieżkę wzrostu, ale tempo wzrostu wahać się będzie ze względu na wyraźnie zaznaczony efekt bazy statystycznej z 2020 roku. Najwyższe, rekordowo wysokie, tempo odnotowane będzie w II kwartale (9,9%)” – czytamy w raporcie.

W całym 2021 roku produkt krajowy brutto zwiększy się o 4,2%, a w 2022 roku wzrost jeszcze przyspieszy do 4,7%.

Czytaj także: Spadek polskiego PKB relatywnie niski ze względu na mniejsze niż w innych krajach znaczenie hotelarstwa i gastronomii w naszej gospodarce >>>

Wzrost popytu krajowego

Autorzy raportu spodziewają się, że w 2021 roku wzrost popytu krajowego wyniesie 4,5%, a w następnym 4,3%.

„W całym 2020 roku spożycie w sektorze gospodarstw domowych obniżyło się o 3%. W opinii IPAG, w 2021 roku wzrośnie ono o 4,3%, a w następnym roku o 4,5%” – czytamy dalej.

Powrót dodatniego tempa wzrostu inwestycji

W przypadku inwestycji, spodziewany od II kw. 2021 roku powrót dodatniego tempa wzrostu inwestycji nie przywróci do stanu sprzed kryzysu ani poziomu nakładów, ani ich udziału w PKB, zdaniem IPAG.

„W całym 2020 roku odnotowano spadek nakładów brutto na środki trwałe o 8,4%, a w 2021 roku spodziewać się należy, że wzrosną one o 4,2% oraz o 4,8% w roku następnym” – czytamy dalej. 

Szybka poprawa sytuacji w przemyśle

Instytut wskazuje, że przemysł okazał się tym sektorem gospodarki, w którym objawy kryzysu początkowo były najmocniejsze, a następnie sytuacja zaczęła się najszybciej poprawiać.

„W 2021 roku kwartalne tempa wzrostu stanowić będą odbicie efektu zmiennej bazy statystycznej z roku wcześniejszego. Najwyższe, rekordowo wysokie, tempo wzrostu odnotowane zostanie w drugim kwartale (16,4%), a w drugiej połowie roku nieco osłabnie. W całym 2021 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 4,8%, a produkcja sprzedana przemysłu o 6,6%. W roku 2022 wartość dodana przemysłu wzrośnie o 4,2%, a produkcja przemysłowa zwiększy się o 5%” – czytamy dalej.

Kondycja sektora budowlanego

Zdaniem Instytutu, w przypadku sektora budowlanego ujemne tempo wzrostu utrzyma się dłużej niż w pozostałych sektorach – do końca I poł. 2021 roku.

„W całym 2021 roku wartość dodana w budownictwie zwiększy się o 2,6%, a produkcja sprzedana budownictwa (w pełnej zbiorowości przedsiębiorstw budowlanych) o około 5,1%” – czytamy dalej.

Czytaj także: Takiego załamania w polskiej gospodarce nie było od początku lat 90. PKB w 2020 roku w dół o 2,8 proc. >>>

IPAG prognozuje, iż w 2021 roku tempo wzrostu importu (6,2%) będzie wyższe od tempa wzrostu eksportu (5,7%), co wynikać będzie z wyraźniejszej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce niż w Europie Zachodniej. W 2022 roku tempa wzrostu importu i eksportu wyniosą odpowiednio 5,8 i 6,2%.

Źródło: ISBnews