Inwestycje: Zagranica w Warszawie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Akcje spółek zagranicznych mogą być wartościowym składnikiem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Jan Mazurek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest dziś najbardziej znaczącym i największym rynkiem obrotu instrumentami finansowymi w Środkowej i Wschodniej Europie. Dzięki temu przyciąga uwagę nie tylko inwestorów z całego świata, lecz również zagranicznych emitentów papierów wartościowych. Na koniec lipca 2013 r. były na niej notowane akcje 54 spółek zagranicznych, z tego 45 spółek na Głównym Rynku, a 9 na NewConnect.

Ich łączna kapitalizacja stanowiła 220,5 mld zł. Jednak akcje 25 spółek są też notowane na innych giełdach – system podwójnego notowania (dual listing). Stąd wartość rynkowa akcji spółek zagranicznych notowanych na naszej giełdzie wyniosła na koniec lipca 14,4 mld zł.

Większość spośród spółek zagranicznych notowanych na warszawskim parkiecie pochodzi z Europy Środkowo -Wschodniej, niektóre są zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej. Miarą zmian ich kursów jest indeks WIG-CEE, w skład którego wchodzą akcje 30 spółek.

Największy udział wśród spółek zagranicznych posiadają firmy pochodzące z Ukrainy. Na dzień 31 lipca br. było ich 12, a ich kapitalizacja giełdowa była bliska 8,5 mld zł. Kondycja tych spółek ma duży wpływ na ogólny indeks spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zagregowanym wskaźnikiem ich notowań jest indeks WIG-Ukraine.

Biorąc jako kryterium wartość rynkową akcji notowanych na GPW, liderem wśród spółek zagranicznych jest ukraiński Kernel Holding S.A., reprezentujący sektor rolny, producent olejów jadalnych. Następnie Astarta Holding NV, też z Ukrainy. Trzecią zaś jest Cinema-City International NV, pochodzący z Izraela operator kin wielosalowych. Akcje tych trzech spółek są notowane tylko w Warszawie.

Ryzyko inwestycyjne

W Europie występują znaczące różnice poziomu rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, sytuacji ekonomicznej krajów i społeczeństw, poziomu rozwoju rynku kapitałowego, organizacji państwa czy mentalności społeczeństw. Te czynniki mają wpływ nie tylko na warunki gospodarowania przedsiębiorstw, lecz również na kulturę prowadzenia biznesu, w tym relacje z kontrahentami i akcjonariuszami. Warto mieć to na uwadze, bowiem, kupując akcje, stajemy się akcjonariuszami, którym przysługują określone prawa korporacyjne. Jeżeli akcje danej spółki są notowane również na innych giełdach, informacji o postrzeganiu spółki przez rynek dostarczą ich notowania.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI