Inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość i dobrobyt społeczeństw

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kraje rozwijające się i budujące własne kapitały ekonomiczne muszą zmierzyć się z jednym z kluczowych problemów społecznych, jakim jest kwestia oszczędzania, szczególnie długoterminowego. Dzieje się tak, bo z jednej strony gospodarka potrzebuje przyrostu oszczędności, gdyż to one są źródłem kapitału stymulującego jej wzrost, z drugiej zaś mieszkańcy tych państw chcą podnieść i utrzymać określony standard swojego życia.

Dr Przemysław Barbrich
Michał Polak

Dla nikogo, kto zajmuje się problematyką ekonomiczną i społeczną, nie są zaskoczeniem nieustannie drożejące procedury medyczne. Nie dziwi nieustanny deficyt systemów zabezpieczenia społecznego powodowany wydłużaniem przeciętnej długości życia społeczeństwa, spadkiem odsetka urodzeń czy coraz wyższymi oczekiwaniami beneficjentów, którzy w drożejącym świecie chcieliby zachować standard życia, jaki był im znany z okresu aktywności zawodowej.

Kolejną istotną kwestią pozostaje zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych, a co za tym idzie oszczędzanie na te cele. Kryzys rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, ale też ten znany nam z Europy, choćby z Hiszpanii, spowodował potrzebę współodpowiedzialności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie zasobów mieszkaniowych. Posiadanie coraz wyższego tzw. wkładu własnego w procesie tworzenia zasobu mieszkaniowego jest nie tylko oczekiwaniem banków, ale wręcz wymogiem regulacyjnym podyktowanym potrzebą utrzymania bezpieczeństwa systemu finansowego.

Niejako ostatnim obszarem, w którym odnajdujemy potrzebę oszczędzania jest edukacja i poszerzanie kompetencji zawodowych, co stanowi jeden z najbardziej złożonych sposobów inwestycji kapitału. Gromadzenie środków z przeznaczeniem na cele edukacyjne jest jednym z najlepszych pomysłów, który przy odpowiednim ulokowaniu środków może dać jedną z najwyższych, nie zawsze mierzalnych, stóp zwrotu na kapitale. Oczywiście dla niektórych podejście do młodego pokolenia czy często literalnie do własnych dzieci jako do źródła kapitału może uchodzić za mało wytworne, nieeleganckie, a czasem wręcz zakrawające o międzypokoleniowy cynizm – nic jednak bardziej mylnego. Relacje rodzinne oparte na miłości i wzajemnym szacunku pozostają najważniejszym elementem struktury społecznej i tego nie podważa żadna z teorii ekonomicznych dotyczących oszczędzania. Mało tego – dzieci, a szczególnie te, które rozpoczęły dorosłe życie, rozumiejące zasady otaczającego świata, pozostaną na zawsze wdzięczne za wysoki poziom edukacyjny, który otrzymały od własnych rodziców. Ale żeby mieć najpierw, trzeba zainwestować – dobra edukacja ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI