Instrumenty finansowe dla MŚP: Zasady aplikowania o wsparcie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cip.01.100xProces aplikowania o wsparcie w ramach komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) jest relatywnie prosty. Zainteresowany bank składa wniosek aplikacyjny bezpośrednio do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Magdalena Małachowska

W poprzednich artykułach szczegółowo omówione zostały zasady funkcjonowania portfelowych gwarancji kredytów i mikrokredytów udzielanych MŚP, dostępnych dla banków w ramach Instrumentu SMEG – System poręczeń dla MŚP Programu CIP. Niezwykle istotnym elementem każdego unijnego programu wsparcia jest obowiązujący w nim system przyjmowania i oceny wniosków aplikacyjnych. W przypadku opcji „Gwarancje kredytów” i „Gwarancje mikrokredytów” procedura jest prosta i przejrzysta.

Przygotowanie wniosku

Wniosek należy przygotować w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim. Składa się go bezpośrednio do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) z siedzibą w Luksemburgu. Dla wygody instytucji ubiegających się o wsparcie, nie został określony żaden sztywny wzór wniosku aplikacyjnego. Wytyczne wskazują natomiast strukturę oraz zakres informacji, które powinny być zamieszczone w dokumencie. Przedstawiając kolejne wymagane dane i informacje, instytucja sama buduje wniosek.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP” wziął udział w debacie podczas konferencji „Innowacyjność a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI