Instrumenty Finansowe AntyCovid19 dla MSP i mikroprzedsiębiorców

Instrumenty Finansowe AntyCovid19 dla MSP i mikroprzedsiębiorców
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już blisko 200 instytucji finansowych udostępnia specjalne produkty finansowe z gwarancjami UE na czas pandemii. Finansowanie jest oferowane małym i średnim firmom, mikroprzedsiębiorcom i przedsiębiorstwom społecznym – czytamy w newsletterze Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Pośród wielu instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w okresie pandemii należy zwrócić uwagę na nadal dostępną ofertę instrumentów zwrotnych. Nie są one oczywiście tak dostępne jak wsparcie bezzwrotne w postaci np. subwencji czy umorzeń, ale zarówno skala funduszy jak i sieci dostępności powoduje tę formę wsparcia nadal ważnym elementem szeroko pojętej tarczy antykryzysowej w Polsce.

Pandemia COVID-19 oraz wywołane nią zakłócenia gospodarcze odbijają się na kondycji finansowej wielu firm. W licznych przypadkach oznacza to pogorszenie dostępu do finansowania zewnętrznego, spadek popytu na produkty bądź usługi, spadek wskaźników zyskowności i pogorszenie ratingu kredytowego.

Z drugiej strony, przedsiębiorcy masowo zgłaszają zwiększony popyt na finansowanie o charakterze obrotowym, pozwalające przetrwać okres kryzysu w oczekiwaniu na przywrócenie funkcjonowania rynków.

Specjalna oferta EBI

Komisja Europejska zaapelowała już wiosną br. do państw członkowskich oraz do unijnych instytucji finansowych, przede wszystkim do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, o podjęcie wspólnych działań na rzecz walki z ekonomicznymi skutkami koronowirusa.

Rozwiązaniem obu problemów, tj. trudniejszego dostępu oraz zwiększonego zapotrzebowania na kredyt, mogą być więc przede wszystkim zmodyfikowane unijne instrumenty i programy gwarancyjne.

Od samego początku kryzysu wywołanego koronawirusem polscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze specjalnej, antykryzysowej oferty Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w zakresie zmodyfikowanych preferencyjnie instrumentów finansowych UE.

Na polskim rynku finansowym funkcjonuje obecnie szereg form zabezpieczeń, wśród których na szczególną uwagę zasługują instrumenty finansowe programów Unii Europejskiej.

Należą do nich przede wszystkim takie narzędzia wsparcia biznesu, jak gwarancje, pożyczki, kredyty czy kapitał oferowany w wielu programach , np.: COSME, Horyzont 2020, EaSI czy Kreatywna Europa.

W ramach tych programów zaproponowano przedsiębiorcom np. szersze otwarcie na finansowanie płynnościowe, podniesienie wysokości zabezpieczenia kredytowego, wydłużenie spłaty zobowiązania, czy zwolnienie z opłat gwarancyjnych.

Dwustu krajowych pośredników finansowych

Dzięki gwarancjom portfelowym, zabezpieczającym finansowanie inwestycyjne i obrotowe, banki komercyjne i spółdzielcze są w stanie udzielić kredytu również przedsiębiorcom o słabszym ratingu kredytowym, nieposiadającym wystarczających zabezpieczeń, bądź też z innych względów notującym problemy z dostępem do oferty rynkowej.

W Polsce już prawie dwustu krajowych pośredników finansowych (tzw. Narodowi Pośrednicy Finansowi) w postaci banków komercyjnych, banków spółdzielczych, spółek leasingowych czy funduszy mikropożyczkowych i poręczeniowych udziela wsparcia na tych zasadach firmom dotkniętym COVID-19. Z szacunków KPK ds. Instrumentów Finansowych UE wynika, że w okresie od marca do końca roku br. polscy przedsiębiorcy skorzystają z ponad 2 mld złotych preferencyjnego finansowania z ww. źródeł.

Dostępne zaś finansowanie po 2020 r. wyniesie jeszcze prawie 7 miliardów złotych. Oczywiście dostępność zależy od popytu rynkowego. Jeśli ten będzie duży, a wnioskujący będą spełniać warunki kwalifikowalności do udzielenia takiego preferencyjnego finansowania- środki mogą się szybko wyczerpać.

W ramach programu COSME na przykład są dostępne preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe, pożyczki i leasing, zabezpieczone (w zależności od oferty konkretnego pośrednika) 50% lub 80% gwarancją, bezpłatną bądź wiążącą się z niską prowizją.

Przedsiębiorcy angażujący się w projekty badawcze bądź wykorzystujący innowacyjne rozwiązania mogą skorzystać z finansowania zabezpieczonego gwarancją InnovFin.

Z kolei mikroprzedsiębiorcy, działający krócej niż 3 lata, mają do dyspozycji kredyty zabezpieczone 80% bezpłatną gwarancją w ramach programu EaSI.

Z nowej formy pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, przede wszystkim mikro, mali i średni, którzy są rentowni w perspektywie długoterminowej, ale borykają się z okresowymi trudnościami spowodowanymi obecnym kryzysem.

Dla kogo preferencyjne finansowanie?

Preferencyjne finansowanie udostępniają Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE. Aktualna oferta obejmuje finansowanie dłużne:

  • dla małych i średnich przedsiębiorców,
  • dla innowatorów,
  • dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych,
  • dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych,
  • finansowanie kapitałowe,
  • pożyczki dla dużych projektów.

W ramach programu COSME, 10 banków komercyjnych oraz 2 zrzeszenia banków spółdzielczych wraz z 176 bankami spółdzielczymi zrzeszonymi oferuje preferencyjne kredyty do wysokości 600 tys. zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego.

Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% lub 0,7% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty preferencyjnego finansowania są dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy ZBP / KPK UE