Innowacje finansowe w sektorze bankowym

Innowacje finansowe w sektorze bankowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
IX Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego odbył się w dniach 19–20 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To jedno z dorocznych najważniejszych wydarzeń akademickich, będących swoistą płaszczyzną pomiędzy środowiskiem uczelnianym a biznesowym. W tym roku skupiono się na roli innowacji finansowych w sektorze bankowym oraz rynkach kapitałowych..

Kongres, którego organizatorem było Koło Naukowe Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, zainaugurowała jego opiekun prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Podkreśliła ona wagę oraz istotę tej inicjatywy. Pierwszego dnia odbyły się dwa panele tematyczne, w których uczestniczyli eksperci, bankowcy, finansiści i prawnicy.

Pierwszy z nich dotyczył stanu relacji pomiędzy fintechami i innowacjami a bankami. Łukasz Łyczko z PwC Legal zauważył, że rynek fintechów ciągle rośnie, co może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Według niego zagrożenia dotyczyć mogą zwłaszcza bankowości indywidualnej, zarządzania aktywami czy sektora usług świadczonych dla branży SME. Szansą zaś mogą być możliwości ograniczenia kosztów.

Dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków Związku Banku Polskich, widzi możliwości, by Polska stała się regionalnym ośrodkiem innowacji finansowej. Natomiast Maciej Hońko z Raiffeisen Polbanku w swojej wypowiedzi pokreślił znaczącą rolę KNF jako stabilizatora rynku finansowego.

Kolejny panel dotyczył innowacji finansowych w bankach. Uczestniczyli w nim: Mariusz Sudoł z Hitachi Europe Ltd, Dariusz Mazurkiewicz z Polskiego Standardu Płatności, dr Michał Grabowski oraz Igor Zacharjasz z Alior Banku.

Bartosz Stebner, dyrektor Działu Compliance w BZ WBK, omówił procedury compliance w bankowości; zaś Tomasz Janyst, przedstawiciel Industrial and Commercial Bank of China, skupił się na aspektach prawnych i compliance w transakcjach dokumentowych i kredytowych w relacjach polsko-chińskich.

Drugi dzień Kongresu rozpoczęło wystąpienie Janusza Fotka, wiceprezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Mówił on o perspektywach rozwoju oraz przyszłości warszawskiego parkietu. Jeremy Brown, przedstawiciel Londyńskiego City w Unii Europejskiej, zaprezentował poglądy City na Brexit.

Tego dnia odbyły się też trzy panele eksperckie. W pierwszym, poświęconym obowiązkom raportowym spółek w świetle rozporządzenia MAR, uczestniczyli: Tomasz Rogalski z Norton Rose Fulbright, Karol Szymański z RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, dr hab. Jacek Jastrzębski z PKO BP oraz Michał Wach z kancelarii Olesiński i Wspólnicy.

Uczestnicy kolejnej debaty dyskutowali o bankowości inwestycyjnej w świetle dyrektywy MIFID II. Dr Wojciech Iwański z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak podkreślił, że kwestię ochrony konsumenta poruszoną w dyrektywie należy rozpatrywać w na dwóch poziomach. Pierwszy z nich dotyczy obowiązków informacyjnych wobec klienta. Artur Bilski z Hogan Lovells odwołał się do krytyki, jaką część środowiska naukowego wyraziła wobec MIFID I, podkreślając, że regulacja ta nie tyle ma chronić klientów, co zabezpieczyć firmy przed ich roszczeniami.

Zdaniem Michała Bobrzyńskiego z Weil, regulacje na rynku usług finansowych nie są tak oczywiste, jak na rynku dóbr konsumenckich, gdzie – na gruncie prawa konsumenckiego – istnieje szereg regulacji o charakterze cywilno-prawnym chroniącym konsumenta.

W swojej prezentacji prof. Aleksander Chłopecki z Dentons przedstawił uwarunkowania oraz perspektywy wykorzystania high-frequency trading na polskim rynku kapitałowym.

Końcowy panel, którego moderatorem był Marcin Petrykowski ze Standard & Poor’s ,dotyczył perspektyw sektora bankowego oraz fintechów po Brexicie. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, podkreślił istotę stosunków polsko-brytyjskich. Skupił się również na kwestiach fundamentalnych dla Europy, jakimi są pokój, stabilność i współpraca na różnych polach działania. Zauważył też, że choć Wielka Brytania wyjdzie z UE, to jednak nie wyjdzie z Europy, a to zobowiązuje do budowania strategii wspólnego wzrastania.

Zdaniem Maksa Kraczkowskiego z PKO BP skutki Brexitu dadzą się odczuć w dłuższej perspektywie czasowej. Dr Mirosław Bieszki, przedstawiciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przedstawił Brexit z dwóch perspektyw – szans i zagrożeń. Stwierdził też, iż proces wystąpienia z UE jest czymś zupełnie nowym w historii, bo żadne państwo tego wcześniej nie dokonało. Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych powstanie głęboka wyrwa budżetowa, to zaś doprowadzi do podwyższenia składek członkowskich wszystkich innych państw.

Główną ideą Kongresu jest szerzenie wiedzy specjalistycznej dotyczącej nie tylko prawa bankowego, ale też rynków kapitałowych i dziedzin pokrewnych. Staramy się stworzyć pomost i platformę wymiany pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym. To nie jest wydarzenie skierowane wyłącznie do studentów, czy też wyłącznie dla przedstawicieli świata biznesowego. Kongres ma charakter pro-studencki i pro-akademicki. Studenci mogą złapać kontakt ze światem biznesowym i przyzwyczajać się do tego, że wkroczą w ten świat w przyszłości – stwierdził Tomasz Sulejko, członek zarządu Koła Naukowego Prawa Bankowego UW.

Koło Naukowe Prawa Bankowego, oprócz organizacji tak prestiżowego wydarzenia, prowadzi wiele inicjatyw i programów, jak choćby „ABC Prawa Bankowego” oraz „Akademie Prawa Bankowego”.

Magdalena Bryś