ING Bank Śląski: zysk netto wyniósł 322,2 mln zł w I kw. 2018 r.

ING Bank Śląski: zysk netto wyniósł 322,2 mln zł w I kw. 2018 r.
Fot. Materiały Prasowe ING
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Śląski odnotował 322,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 300,2 mln zł zysku rok wcześniej.

#INGBankŚląski odnotował 322,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. @INGBankSlaski

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 880,9 mln zł wobec 815,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 318,1 mln zł wobec 290,8 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wzrosła do 2,94% w I kw. wobec 2,75% rok wcześniej.

Koszty ryzyka wyniosły 50 p.b. na koniec I kw. br. wobec 38 p.b. rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że w lutym sprzedał portfel korporacyjnych należności niepracujących – wpływ tej transakcji na wynik brutto wyniósł 1,1 mln zł.

Wynik na działalności podstawowej wyniosły 1 256,9 mln zł w I kw. w porównaniu z 1 135,3 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 628,3 mln zł w I kw.

Koszty ogółem wyniosły 628,3 mln zł w I kw. wobec 628,3 mln zł rok wcześniej. Koszty działania i ogólnego zarządu wzrosły w związku z prowadzonymi projektami rozwojowymi, głównie w obszarze IT.

W I kw. bank zapłacił 87,5 mln zł podatku bankowego wobec 79,4 mln zł podatku rok wcześniej.

„Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 58,2 mln zł (70,5 mln zł w 1 kw. 17) – księgowana w całości w koszty pierwszego kwartału. Kwartalna składka na fundusz gwarantowania depozytów wyniosła 26,1 mln zł (średnio w 2017 roku było to 18,8 mln zł kwartalnie)” – czytamy także.

Wskaźnik koszty do przychodów wyniósł 50% w I kw. wobec 49,8% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 127,3 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 118,85 mld na koniec I kw. 2017.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) wyniósł 12,4% na koniec I kw. wobec 12% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 322,2 mln zł wobec 300,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał, że łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik wyniósł 16,1% na koniec I kw. wobec 14,3% rok wcześniej.

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 12%

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 11,7% w skali roku i o 3,3% w ujęciu kwartalnym do 91,37 mld zł na koniec I kw. br. Wskaźnik NPL wzrósł do 3% w I kw. br. wobec 2,6% rok wcześniej, podał również bank w prezentacji wynikowej.

Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 6% w skali roku do 51,94 mld zł na koniec marca. Wzrost kwartalny sięgnął 1,9%.

Wolumen kredytów klientów detalicznych wzrósł o 20,2% r/r do 39,43 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 19,5% do 28,89 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął odpowiednio 5,1% i 4,9%.

„Na koniec marca br. łączna wartość kredytów osiągnęła poziom 91,4 mld zł – w segmencie korporacyjnym wzrost wyniósł 6%, a detalicznym 20%. Szczególnie dobre wolumeny bank zanotował w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych. W I kwartale 2018 roku wyniosła ona 2,2 mld zł, co stanowi wzrost o prawie 70% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W efekcie udział rynkowy wyniósł w tym przypadku ponad 17%. W sumie, w ujęciu rok do roku portfel hipoteczny wzrósł o 20% do 28,9 mld zł. Po stronie korporacyjnej 9-proc. wzrost wartości kredytów odnotował segment średnich i dużych firm” – powiedział prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

1,2 mld zł pożyczek gotówkowych

Bank podał w prezentacji, że w I kw. udzielił 1,2 mld zł pożyczek gotówkowych, co stanowi wzrost o 20% w skali roku. 72% kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych oraz 74% dla przedsiębiorców zostało sprzedanych w kanale internetowym.

„Dynamicznie wzrosła liczba transakcji oraz płatności bezgotówkowych. W ujęciu rocznym miarą tego jest blisko 50-proc. wzrost przelewów wykonywanym w bankowości mobilnej oraz ponad milion użytkowników aktywnie korzystających z BLIK-a, w przypadku których liczba transakcji wzrosła czterokrotnie. Cyfryzacja oferty i procesów przekłada się na sprzedaż – poprzez bankowość internetową sprzedaliśmy 72% kredytów gotówkowych klientom indywidualnym i 74% przedsiębiorcom. W bankowości korporacyjnej w kanale elektronicznym zostało złożonych 94% wniosków kredytowych” – podkreślił prezes.

Bank podał, że wartość wskaźnika kredytów niepracujących (NPL) wyniosła 3% na koniec I kw. br. w porównaniu z 2,6% rok wcześniej i wobec 2,8% w IV kw. 2017 r.

W segmencie klientów detalicznych wskaźnik NPL wyniósł 2% w I kw. wobec 1,8% rok wcześniej, zaś w segmencie klientów korporacyjnych wskaźnik NPL wzrósł do 3,8% w I kw. br. wobec 3,2% rok wcześniej.

Depozyty ogółem wyniosły 102,78 mld zł na koniec marca

Depozyty ogółem wyniosły 102,78 mld zł na koniec marca, co oznacza wzrost o 8,1% w skali roku i spadek o 0,1% w ujęciu kwartalnym. Depozyty klientów detalicznych zwiększyły się o 9,8% r/r do 71,1 mld zł, zaś depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w tym czasie o 4,5% do 31,67 mld zł.

Bank podał, że pozyskał netto 117 tys. nowych klientów detalicznych w I kw., których łączna liczba wyniosła 4,61 mln na koniec marca. W bankowości korporacyjnej przyrost liczby klientów wyniósł 3,1 tys. osiągając 57 tys.

„To był kolejny kwartał znacznego wzrostu liczby klientów, najlepszy od kilku lat. Wraz ze wzrostami liczby klientów rosły salda komercyjne, szczególnie kredytowe” – powiedział Bartkiewicz.

Bank podał, że utrzymuje wysoką sprzedaż kont walutowych – klienci podłączyli ponad 63 tys. kart wielowalutowych do kont walutowych i wykonali ponad 812 tys. transakcji.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Źródło: ISBnews