ING Bank Śląski: zysk netto grupy w I kw. wyniósł 385,6 mln zł, powyżej oczekiwań rynku

ING Bank Śląski: zysk netto grupy w I kw. wyniósł 385,6 mln zł, powyżej oczekiwań rynku
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 385,6 mln zł z 267,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 10 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 350,7 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto ING Banku Śląskiego za pierwszy kwartał wahały się od 306 mln zł do 425 mln zł.

Zysk netto banku wzrósł 44 proc. rdr i 23 proc. kdk

Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 128,8 mln zł i były 33 proc. niższe od oczekiwań analityków na poziomie 190,8 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 121-250 mln zł).

Czytaj także: ING Bank Śląski: składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wynosi 132,6 mln zł >>>

Wyników banku w I kwartale nie obciążyły koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych podczas, gdy w IV kwartale koszty te wyniosły 239,9 mln zł.

Kwartalna marża kosztów ryzyka wynosi 0,4 proc., podczas gdy w IV kwartale 2020 roku była na poziomie 1,03 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.141,6 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.147,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.135,9-1.157 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 1 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Czytaj także: ING Bank Śląski nie wypłaci dywidendy z zysku za 2020 r. >>>

Kwartalna marża odsetkowa banku wynosi 2,43 proc. podczas, gdy w IV kwartale była na poziomie 2,53 proc.

Wynik z prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 428,3 mln zł i był 4 proc. powyżej szacunków rynku w wysokości 411,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 387 mln zł do 432 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 19 proc. rdr i spadł 1 proc. kdk.

Koszty działania

Koszty działania banku wyniosły 820,8 mln zł i były o 4 proc. wyższe od konsensusu na poziomie 787,1 mln zł. Koszty wzrosły 6 proc. rdr i 20 proc. w ujęciu kwartalnym.

Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 132,6 mln zł (125,4 mln zł przed rokiem).

Kredyty klientów

Kredyty klientów ogółem pod koniec marca 2021 roku wynosiły 131 mld zł, czyli wzrosły 6 proc. rdr, a depozyty były na poziomie 154,96 mld zł, rosnąc 13 proc. rdr.

Bank podał, że w I kwartale sprzedał kredyty hipoteczne o wartości 4,5 mld zł (wzrost 23 proc. rdr), w tym 668 mln zł na stałą stopę (spadek 59 proc. rdr).

ING udzielił pożyczek gotówkowych za 1,1 mld zł (wzrost 7 proc. rdr) z czego 80 proc. sprzedaży zrealizowana była przez kanały internetowe.

Na koniec I kwartału 2021 roku grupa ING prowadziła 141,6 tys. kont maklerskich (wzrost o 36,5 tys. czyli o 35 proc. rdr), w samym I kwartale 2021 roku wzrost wyniósł 8 tys. rachunków.

Sprawy sądowe

Na koniec marca 2021 roku przeciwko bankowi toczyło się 514 spraw sądowych (450 spraw na koniec roku 2020) w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem franka szwajcarskiego. Niespłacony kapitał kredytów, których dotyczyły te postępowania wynosił 140,6 mln zł (129,6 mln zł na koniec roku 2020).

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,8 proc. i jest o 7,8 pp. powyżej wymogu regulacyjnego.

ING umocnił udział na rynku kredytowym

Bank odnotował kolejny istotny wzrost udziałów rynkowych w zakresie kredytów detalicznych i korporacyjnych.

– W minionym kwartale mimo pandemii wpływającej na sytuację społeczną i gospodarczą powróciliśmy na normalną ścieżkę działania w zakresie dynamiki pozyskiwania klientów oraz sprzedaży. Zachęcaliśmy klientów indywidualnych i korporacyjnych do korzystania z cyfrowych kanałów dostępu do banku. Wspieraliśmy firmy w ich funkcjonowaniu oferując terminale płatnicze oraz możliwość uruchomienia sklepu internetowego wraz z bramką płatniczą. Uczestniczyliśmy również w kolejnych programach pomocy rządowej skierowanej do przedsiębiorców przyjmując wnioski o subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju oraz udostępniając instrumenty pomocowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Umożliwiliśmy przedsiębiorcom skorzystanie z moratoriów kredytowych – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

W pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowaliśmy rozwój banku skutkujący umocnieniem jego pozycji na rynku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje nasza działalność kredytowa. Po stronie detalicznej osiągnęliśmy dynamiczne przyrosty kredytów gotówkowych i hipotecznych.

– Warto przy tym odnotować, że w pierwszym kwartale co czwarty kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty w naszym banku. Umocniliśmy również udział banku w rynku kredytów korporacyjnych. W sumie w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wartość kredytów wzrosła o 6% do 131 mld zł. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 13% osiągając poziom 155 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zanotowaliśmy 55-proc. wzrost wartości funduszy inwestycyjnych i innych detalicznych produktów pozabilansowych oferowanych przez bank. Zwiększyliśmy również liczbę klientów w bankowości detalicznej do 4,3 mln, a w bankowości korporacyjnej do 494 tys. firm – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

– Obserwowaliśmy dalszy wzrost samoobsługi klientów w kanałach cyfrowych i idący za tym przyrost transakcji bezgotówkowych. Po raz pierwszy liczba aktywnych użytkowników systemu Moje ING przekroczyła 2,0 mln. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w bankowości detalicznej – liczba przelewów elektronicznych wzrosła o 12%, w tym przelewów w bankowości mobilnej o 30%, transakcji kartami debetowymi o 4% oraz transakcji BLIK-iem o 82%. Jednocześnie liczba transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku spadła o 60%. Warto również odnotować, że w I kwartale 2021 roku 41,9% transakcji nabycia jednostek FIO zostało zrealizowanych w bankowości mobilnej. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 1%, z czego 57-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 24% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 374 do ponad 3 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Niepewność prawna dotycząca kredytów CHF powstrzymuje klientów ING od zawierania ugód

Niepewność prawna, związana z rozstrzygnięciem kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych, powstrzymuje klientów ING Banku Śląskiego od zawierania ugód – poinformował prezes banku.

„Obecna sytuacja i stan niepewności rozstrzygnięć w tym zakresie wręcz powstrzymują klientów od przechodzenia do układu ugodowego. Mamy zawartych kilka ugód z klientami, mamy wole kilkudziesięciu klientów, natomiast wszyscy się wstrzymują póki nie będzie jakiejś sytuacji przesądzającej. A ta sytuacja przesądzająca się opóźnia” – powiedział Bartkiewicz podczas telekonferencji.

„Obawiam się że tak naprawdę nikt nie chce dokonać żadnego przesądzenia w tym zakresie i to nas bardzo martwi” – dodał.

Poinformował, że scenariusz ugód opartych na propozycji KNF pozostaje dla ING scenariuszem bazowym.

„Do niego się dostosowujemy, jego uznajemy jako prawdopodobny. Liczba napływających skarg klientów do sądów nie jest tak duża, żeby zmieniła coś w całej perspektywie” – powiedział Bartkiewicz.

Źródło: PAP BIZNES, ING Bank Śląski S.A.