ING Bank Śląski: zysk netto grupy w I kw. 2020 r. wyniósł 267,3 mln zł, powyżej oczekiwań

ING Bank Śląski: zysk netto grupy  w I kw. 2020 r. wyniósł 267,3 mln zł, powyżej oczekiwań
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 267,3 mln zł z 325,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 247,6 mln zł. Negatywny wpływ pogorszenia sytuacji gospodarczej wynikającego z COVID-19 wyniósł 146,7 mln zł.
Zysk netto grupy @ING__Polska w I kw. 2020 r. spadł do 267,3 mln zł z 325,4 mln zł rok wcześniej, wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku #INGBankŚląski

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 201,1 mln zł do 306 mln zł.

Zysk netto w I kwartale 2020 roku spadł 18 proc. rdr i 41 proc. kdk.

Wskaźnik ROE wynosi 10,6 proc.

Czytaj także: Agencja Moody’s podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego >>>

Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 294,7 mln zł i były 3,8 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 284 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 250-322 mln zł). Odpisy wzrosły 136 proc. rdr i 79 proc. w ujęciu kwartalnym.

Rewizja prognoz w związku z pandemią koronawirusa

ING Bank Śląski podał, że w pierwszym kwartale 2020 roku dokonał rewizji prognoz wskaźników makroekonomicznych, w których ujęto również efekt wpływu COVID-19 na te założenia.

Wpływ zmiany szacunków z tego tytułu, w porównaniu do poziomu odpisów dla prognoz makroekonomicznych przyjmowanych na koniec 2019 roku wyniósł 146,7 mln zł, z czego kwota 49,5 mln zł dotyczyła segmentu bankowości detalicznej, a kwota 97,2 mln zł segmentu bankowości korporacyjnej.

Czytaj także: ING Bank Śląski z powodu koronawirusa i obniżki stóp procentowych oczekuje niższego rdr zysku netto grupy w I kw. 2020 r. >>>

„Grupa dokonuje rewizji założeń makroekonomicznych w wyznaczaniu odpisów z tytułu strat oczekiwanych z częstotliwością kwartalną. Szacunek wpływu COVID-19 na te parametry może ulec zmianie w kolejnych kwartałach w zależności m.in. od skali pandemii, czasu jej trwania, wpływu rządowego wsparcia na gospodarkę oraz uwarunkowań zewnętrznych” – napisano w raporcie kwartalnym.

Koszty ryzyka banku wynoszą 67 pb.

Wynik odsetkowy banku

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.152,1 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.135,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.116 – 1.151,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto wynosi 2,93 proc., podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 2,94 proc. Kwartalna marża wynosi 2,86 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 359,1 mln zł i był 5,1 proc. powyżej szacunków rynku w wysokości 341,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 324 mln zł do 354 mln zł). Wynik wzrósł 13 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Koszty działania banku wzrosły

Koszty działania banku wyniosły 775 mln zł i były o 3,7 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes (747,6 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i 31 proc. kdk.

Kredyty banku na koniec marca 2020 roku wynosiły 124,053 mld zł, czyli wzrosły 14 proc. rdr. Kredyty dla klientów indywidulanych wzrosły w tym okresie o 23 proc., kredyty hipoteczne 25 proc., a kredyty gotówkowe o 15 proc.

ING poinformował, że w I kwartale 2020 roku udzielił 3,6 mld zł kredytów hipotecznych (+65 proc .rdr), w tym 1,6 mld zł na stałą stopę.

Bank udzielił także 1 mld zł pożyczek gotówkowych (-5 proc. rdr), z czego 79 proc. przez kanały internetowe.

Bank zachowuje dobrą i stabilną sytuację płynnościową i kapitałową

Bank podał, że zachowuje dobrą i stabilną sytuację płynnościową i kapitałową. Wskaźnik LCR grupy na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 141 proc. (130 proc. pod koniec grudnia 2019 roku).

ING poinformował, że obniżenie bufora ryzyka systemowego oznacza zmniejszenie wymaganego TCR z 14 proc. do 11 proc. i będzie zmniejszało jego presję na pozyskanie instrumentów MREL

Współczynnik Tier 1 oraz łączny współczynnik kapitałowy grupy wynoszą odpowiednio: 13,25 proc. i 15,76 proc.

Źródło: PAP BIZNES