ING Bank Śląski nie wypłaci dywidendy z zysku za 2020 r.

ING Bank Śląski nie wypłaci dywidendy z zysku za 2020 r.
Logo ING Banku Śląski Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2020 roku i przeznaczeniu kwoty 674,05 mln zł na kapitał rezerwowy, a także o pozostawieniu kwoty 663,5 mln zł jako zysku niepodzielonego w celu możliwości jego podziału w przyszłości.

Ponadto, akcjonariusze zdecydowali, że zysk netto za 2019 w kwocie 494,38 mln zł pozostanie jako niepodzielony oraz przeznaczyli na kapitał rezerwowy pozostałą część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 328 010,14 zł.

Czytaj także: ING Bank Śląski gotowy do zawierania ugód z frankowiczami wg propozycji szefa KNF >>>

W głosowaniu nad  uchwałą oddano 113 330 379 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 87,11% kapitału. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, brak było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

1 337,6 mln zł zysku netto w 2020 r.

ING Bank Śląski odnotował 1 337,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 337,6 mln zł wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2020 roku współczynnik kapitału Tier I dla banku wyniósł 17,17%, a dla grupy sięgnął 16,09%, zaś łączny współczynnik kapitałowy dla banku wyniósł 20%, a dla grupy 18,72%.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews