ING Bank Śląski może wypłacić 100% dywidendy z zysku za 2020 rok

ING Bank Śląski może wypłacić 100% dywidendy z zysku za 2020 rok
Logo ING Banku Śląski Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Śląski spełnia wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku za 2020 rok, podał bank.

„Stanowisko zarządu banku, wyrażone w uchwale z 16 lipca 2021 roku, zostało podjęte w związku z zaleceniem KNF sformułowanym w piśmie z 15 lipca 2021 roku. W piśmie tym KNF zaleca ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań niż wypłata dywidendy z zysku za 2020 rok.

W szczególności dotyczy to działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 roku oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

Bank podał, że rada nadzorcza wydała 19 lipca pozytywną opinię w sprawie stanowiska zarządu, dotyczącego realizacji indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w kwestii polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku.

„W ramach tego pisma, KNF poinformowała również, że według stanu na 31 marca 2021 roku oraz 31 maja 2021 roku bank spełnia wymagania w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku banku za 2020 rok” – czytamy także. 

W połowie kwietnia br. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2020 roku i przeznaczeniu kwoty 674,05 mln zł na kapitał rezerwowy, a także o pozostawieniu kwoty 663,5 mln zł jako zysku niepodzielonego w celu możliwości jego podziału w przyszłości. 

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews