ING Bank Śląski miał wstępnie 450,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. Wzrost kredytów w sektorze spowolni?

ING Bank Śląski miał wstępnie 450,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. Wzrost kredytów w sektorze spowolni?
ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach (fot. ING Bank Śląski)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Śląski odnotował 450,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 451,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, prezentując wstępne niezaudytowane dane.
@ING__Polska: spowolnienie koniunktury, ekspansja fiskalna i rygorystyczna polityka podatkowa będą kluczowymi czynnikami dla banków w tym roku #ING #INGBankŚląski

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 115,7 mln zł wobec 995,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 344,6 mln zł wobec 330,7 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r. wobec 141,81 mld zł na koniec 2018 r.

W całym 2019 r. bank miał 1 658,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1 658,7 mln zł wobec 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej.

„W ciągu czterech kwartałów 2019 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 658,7 mln zł, co oznacza wzrost o 8,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała wzrost podstawowych wielkości komercyjnych – wartości kredytów brutto o 14,7%, a depozytów o 10,9%” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: ING Bank Śląski wprowadza weryfikację behawioralną >>>

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za cztery kwartały 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. są następujące:

* wynik na działalności podstawowej wzrósł o 10,6% do 5 789,8 mln zł, w tym:

– wynik z tytułu odsetek wzrósł o 14,2% do 4 293,9 mln zł,

– wynik prowizyjny poprawił się o 5,1% do 1 371,7 mln zł,

* koszty ogółem wzrosły o 7,3% do 2 497,4 mln zł,

* wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 13,1% do 2 863,3 mln zł,

* odpisy z tytułu oczekiwanych strat wzrosły o 20,9% do 605,5 mln zł,

* zysk brutto wzrósł o 11,2% do 2 257,8 mln zł,

* zysk netto wzrósł o 8,9% do 1 658,7 mln zł,

* zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,62% w porównaniu z 12,45% w ub.r.,

* wskaźnik koszty/przychody wyniósł 43,1% w porównaniu z 44,5% w ub. r.,

* marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,93% w porównaniu z 2,93% w ub.r.,

* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,93% w porównaniu z 15,6% w ub.r.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po czterech kwartałach 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. przedstawiają się następująco:

* wzrost wartości należności brutto od klientów o 14,7% do 120,6 mld zł, w tym:

– należności od klientów detalicznych brutto – wzrost o 21,3% do 55 mld zł,

– należności od klientów korporacyjnych brutto – wzrost o 7,4% do 63,3 mld zł,

* wzrost depozytów o 10,9% do 130,5 mld zł, wymieniono w materiale.

ING Bank Śląski zamierza zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę ok. 30% jednostkowego zysku za 2019 r.

ING Bank Śląski zamierza zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę ok. 30% jednostkowego zysku za 2019 rok, podał bank.

„Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2019. Niemniej jednak bank nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia dywidendowego KNF za 2019 rok potwierdzającego możliwość wypłaty takiej dywidendy” – czytamy w komunikacie.

Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową banku, jak i jego plany rozwoju, podkreślono.

„• Wymogi KNF wobec ING BSK na potrzeby wypłaty dywidendy za 2019 rok do 50% zysku netto:

– Tier 1 > 11,955%

– łączny współczynnik kapitałowy > 13,955%

• Adekwatność kapitałowa ING BSK na koniec 2019 roku (Tier 1 oraz łączny współczynnik kapitałowy):

– dane jednostkowe, odpowiednio 15,69% i 18,36%

– dane skonsolidowane, odpowiednio 14,47% i 16,93%” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Prognoza banku: wzrost kredytów w sektorze spowolni do 3,3%, depozytów – do 7,2% w 2020 r.

Wzrost kredytów w sektorze bankowym spowolni w tym roku do 3,3% r/r z 5,3% prognozowanych na ub.r., zaś depozytów – odpowiednio do 7,2% z 8,7%, prognozuje ING Bank Śląski.

„Spowolnienie koniunktury, ekspansja fiskalna i rygorystyczna polityka podatkowa będą kluczowymi czynnikami dla banków w tym roku. Spodziewamy się spowolnienia dynamiki kredytu korporacyjnego, kredyty dla przedsiębiorstw nie wzrosną. Widzimy też ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw – prawdopodobnie nie w pełni przerzucą rosnące koszty na klientów” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Bank prognozuje wzrost kredytów sektora łącznie na koniec 2019 r. na poziomie 5,3% r/r i na koniec 2020 r. na poziomie 3,3% r/r (wobec wzrostu o 7,5% r/r w 2018 r.

Wzrost kredytów gospodarstw domowych w tych okresach prognozowany jest na poziomach odpowiednio 6,2% r/r i 4% r/r (wobec 6,9% r/r w 2018 r.), a kredytów korporacyjnych – odpowiednio: 3,9% r/r i 1,2% r/r (wobec 8,5% r/r w 2018 r.), podano w prezentacji.

„Stabilne stopy procentowe NBP w połączeniu z wysoką inflacją mogą spowolnić dynamikę depozytów, jednak większe hamowanie ich tempa będzie uzależnione od upowszechnienia alternatywnych form oszczędzania, np. obligacji detalicznych lub poprawy koniunktury na giełdzie. Dobra kondycja na rynku pracy, nowe świadczenia socjalne i niskie stopy powinny utrzymać wysoki popyt na kredyty hipoteczne” – czytamy dalej.

Czytaj także: Dostęp do rachunków BNP Paribas w aplikacji ING Banku Śląskiego >>>

Bank prognozuje wzrost depozytów sektora łącznie na koniec 2019 r. na poziomie 8,7% r/r i na koniec 2020 r. na poziomie 7,2% r/r (wobec wzrostu o 8,4% r/r w 2018 r.

Wzrost depozytów gospodarstw domowych w tych okresach prognozowany jest na poziomach odpowiednio 9,5% r/r i 7,7% r/r (wobec 9,8% wzrostu r/r w 2018 r.), a depozytów korporacyjnych – odpowiednio: 7,1% r/r i 6,2% r/r (wobec 5,6% r/r w 2018 r.), podano też w prezentacji.

Sama Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała w 2019 r. wzrost wartości kredytów brutto o 14,7%, a depozytów – o 10,9%.

ING Bank Śląski udzielił 1,5 mld zł kredytów hipotecznych ze stałą stopą proc. w IV kw.

ING Bank Śląski udzielił w IV kw. kredytów hipotecznych o wartości 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o 65% w skali roku, w tym 1,5 mld zł kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową, podał bank w prezentacji.

„Nasza akcja kredytów hipotecznych jest mocna. Również bardzo ciekawie kształtuje się produkcja kredytów hipotecznych na stałą stopę. Mamy miesiące, w których mamy więcej kredytów na stałą stopę niż na zmienną – takim miesiącem np. był listopad” – powiedział prezes Brunon Bartkiewicz podczas konferencji prasowej.

Bank podał, że od wprowadzenia produktu, wartość kredytów hipotecznych ze stałą stopą wyniosła 3,1 mld zł.

Udział kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową wyniósł 48%, a ze zmienną – 52% w IV kw. 2019 r. wobec odpowiednio 19% i 81% w III kw. ub. roku.

Portfel kredytów hipotecznych w PLN wyniósł 39,87 mld zł na koniec 2019 r. wobec 37,63 mld zł rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews