ING Bank Śląski: 5,3 mld zł na ekoprojekty do 2023 roku, neutralność emisyjna do 2030 r.

ING Bank Śląski: 5,3 mld zł na ekoprojekty do 2023 roku, neutralność emisyjna do 2030 r.
Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Źródło: ING Bank Śląski.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Śląski przeznaczy 5,3 mld zł na sfinansowanie projektów proekologicznych do końca 2023 r. i zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r., wynika z ogłoszonej dziś nowej Deklaracji Ekologicznej banku. Jak podkreśliła wiceprezes Joanna Erdman, bank liczy m.in. na umacnianie swojej pozycji rynkowej w zakresie emisji zielonych obligacji dla przedsiębiorstw i samorządów oraz w promocji elektromobilności.

Ten dokument to sygnał, że poważnie traktujemy cele środowiskowe i działania wspierające środowisko, które są podejmowane przez nas i przez naszych klientów.

„Jest dowodem na to, że w szczególności walka ze zmianami klimatycznymi – bo Deklaracja Ekologiczna 2021 koncentruje się na właśnie na kryzysie klimatycznym – jest dla nas istotna, że uczestniczymy w niej bardzo silnie, że robimy coraz więcej w tym zakresie i będziemy wspomagali naszych klientów w procesach transformacyjnych” – powiedziała Erdman.

Nowa Deklaracja Ekologiczna

Przypomniała, że pierwszą Deklarację Ekologiczną ING Bank Śląski ogłosił w grudniu 2017 r. Deklaracja wynika ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju, będącej częścią strategii biznesowej banku.

W nowej Deklaracji ING Bank Śląski zapewnia, że do końca 2023 roku przeznaczy 4,5 mld zł w obszarze korporacyjnym na finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz projektów proekologicznych.

„Zdefiniowaliśmy ten cel dosyć szeroko, jako finansowanie odnawialnych źródeł energii i projektów proekologicznych. Nie stawiając sobie celów w poszczególnych kategoriach tj. energia wiatrowa czy fotowoltaika. Wydaje nam się, że jesteśmy w sytuacji, gdzie potrzebne są ‚wszystkie ręce na pokład’ – chcemy mieć szansę przynajmniej przeanalizować, a docelowo – sfinansować większość projektów z obszaru energetyki odnawialnej, które będą pojawiały się na rynku” – wskazała wiceprezes.

Czytaj także: Wiceprezes ING Banku Śląskiego: popyt na różnego typu obligacje związane z ekologią będzie rósł >>>

Zwróciła uwagę, że np. długotrwałe prace nad legislacją dotyczącą farm wiatrowych mogłyby doprowadzić do zagrożenia realizacji celu, gdyby bank zdecydował się osobno zaplanować finansowanie w każdej kategorii OZE.

„W zeszłym roku sfinansowaliśmy 25% projektów OZE, które pojawiły się na rynku i zostały zamknięte, co nas cieszy. Zakładamy, że to będzie dla nas punkt odniesienia – mamy ambicję robić więcej” – zadeklarowała Erdman.

500 mln zł na wsparcie jst w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe

Bank zadeklarował też, że do końca 2023 r. przeznaczy 500 mln zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe (projekt „Zielona gmina/samorząd”).

„Zdecydowaliśmy się przeznaczyć na ten cel 500 mln zł do końca 2023 r. i jesteśmy bardzo otwarci na pomysły, które przede wszystkim pochodzą z samorządów i które mieszczą się w naszej koncepcji zielonej gminy oraz zielonego samorządu. Chodzi zatem o finansowanie odnawialnych źródeł energii i projekty proekologiczne” – powiedziała wiceprezes.

Wśród możliwych form współpracy wymieniła transfer ryzyka związany np. z inwestycją energetyczną, finansowanie floty hybrydowej czy ekologicznej, a także np. instalacji solarnych na dachach budynków administracji miejskiej. Ważna rolę ma odegrać organizowanie emisji zielonych obligacji.

„Mamy już bardzo duże doświadczenie w obszarze tego produktu. Rozmawiamy z gminami na temat poszerzenia naszej współpracy z tym zakresie. Jest to na tyle elastyczny produkt, że stwarza gminie możliwość doboru inwestycji, które mieszczą się w dosyć szerokim pojęciu OZE i projektów proekologicznych. To gmina ustala priorytet, raportując zwrotnie, na co przeznaczy pozyskane z emisji środki” – wskazała Erdman.

Emisja zielonych obligacji

Chcemy współpracować zarówno z przedsiębiorstwami, jak i z samorządami w zakresie emisji zielonych obligacji.

„Sami też emitowaliśmy zielone listy zastawne. Znamy ten produkt, mamy dobre doświadczenia i chcemy kontynuować ten rodzaj współpracy” – podkreśliła.

300 mln zł na dalsze wsparcie i promocję elektromobilności

Kolejnych 300 mln zł w ramach Deklaracji przewidziano na dalsze wsparcie i promocję elektromobilności – finansowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych przez ING Lease Polska, w tym budowę stacji ładowania i promocję poruszania się pojazdami elektrycznymi.

Wiceprezes poinformowała, że obecnie Grupa ING we współpracy z Tauron Polska Energia ma zainstalowanych 95 stacji ładowania e-pojazdów (głównie na Śląsku), zaś we współpracy z Innogy – 48 stacji (w Warszawie i innych dużych miastach).

„Będziemy rozwijali ten program – również w zależności od chęci i zdolności inwestycyjnych tych dwóch spółek. Natomiast mamy też obserwację, że koncepcja sharingowa, w której uczestniczyliśmy została zweryfikowana ze względu na pandemię. Partnerzy biznesowi zdecydowali się nie kontynuować tej usługi. Zakończyliśmy wsparcie dla modelu sharingowego, ale obserwujemy, jak ten rynek będzie się rozwijał. Wydaje mi się, że jeśli ustabilizuje się sytuacja zdrowotna w kraju, możemy zawsze do tego modelu powrócić” – stwierdziła Erdman.

Przejście na niskoemisyjną flotę samochodową

W ramach ogłoszonej w Deklaracji intencji osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2030 r., ING realizuje cele związane z przejściem na niskoemisyjną flotę samochodową wewnątrz swojej grupy.

„Obecnie 58% naszej floty korporacyjnej to auta hybrydowe, a dalsze 11% – elektryczne. Mamy też 15 stacji ładowania w naszych biurach. Zakładamy, że do końca 2023 r. cała flota będzie już niskoemisyjna, a do końca tego roku – 71%. Intensywnie działamy nad tym, aby przekonwertować się na niskoemisyjny transport” – wskazała wiceprezes.

W nowej Deklaracji Ekologicznej bank podtrzymał podstawowe założenia zawarte w deklaracji z 2017 roku, w której zobowiązał się, że po 2025 roku nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%.

„Kategoria klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%, stanowi w tej chwili 1,1% naszego ogólnego portfela kredytowego, liczonego we wszystkich segmentach. Jest to więc już znikomy portfel. Zgodnie z Deklaracją z 2017 r. oraz zgodnie z kontraktami zawartymi z klientami, wygasiliśmy te relacje, nie rozpoczynając nowych. Tak więc 1,1% udziału w portfelu, który musimy zniwelować do 2025 r. nie będzie już dla nas wyzwaniem” – oceniła Erdman w rozmowie z ISBnews.

Oferta na finansowanie projektów związanych z energią prosumencką

Bank zapowiedział ponadto, że wdroży ofertę na finansowanie projektów związanych z energią prosumencką w segmencie klientów indywidualnych. Włączy kredyty mieszkaniowe do TERRA – inicjatywy Grupy ING polegającej m.in. na przyjęciu długoterminowych celów obniżania emisyjności udzielanych kredytów zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

„Mamy już obecnie ofertę eko w zakresie kredytów hipotecznych. Jest ona jest korzystniejsza cenowo niż oferta regularna. Myślę, że to będzie kierunek, który docelowo wzmocnią także regulacje europejskie” – skomentowała wiceprezes.

Jednocześnie bank będzie kontynuować oferowanie pożyczek na cele ekologiczne oraz kredytów hipotecznych na energooszczędne domy. Bank oferuje również produkty inwestycyjne oparte o kryteria ESG, takie jak fundusz NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania.

„Stawiamy również na aspekt edukacyjny i zaangażowanie naszych pracowników, którzy już teraz są bardzo aktywni społecznie i silnie działają w ramach wolontariatu. Razem z Fundacją ING Dzieciom, będziemy tworzyli specjalny ekofundusz, który nazwiemy Moje Środowisko – o wartości 300 tys. zł i na realizację ekoprojektów dla lokalnych społeczności. Wydaliśmy też z Fundacją książkę poruszającą tematy prośrodowiskowe pt. ‚Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli’, którą będziemy przekazywali bezpłatnie szkołom i bibliotekom publicznym” – zakończyła Erdman.

ING Bank Śląski zapowiedział też, że utworzy fundusz grantowy w wysokości 2 mln zł rocznie dla startupów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: Tomasz Oljasz, ISBnews