ING Bank Hipoteczny planuje pierwszą emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w tym roku

ING Bank Hipoteczny planuje pierwszą emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w tym roku
Logo ING Banku Śląski Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Hipoteczny zamierza przeprowadzić pierwszą emisję listów zastawnych w złotych w najbliższych tygodniach. Rozważa także przeprowadzenie w pierwszym kwartale lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro na rynku europejskim, poinformował prezes Mirosław Boda.

Środki z emisji green covered bonds będą służyły finansowaniu projektów proekologicznych #INGBankHipoteczny

5 września 2019 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła prospekt ING Banku Hipotecznego dotyczący Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. W ramach Programu, ING Bank Hipoteczny będzie mógł dokonywać emisji hipotecznych listów zastawnych denominowanych zarówno w euro, złotych, jak i innych walutach.

Prospekt został już paszportowany do Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość całego programu wynosi maksymalnie 5 mld euro. Oprocentowanie będzie obliczane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, a wartość jednego listu zastawnego będzie wynosić minimum równowartość 100 tys. euro.

Czytaj także: Agencja Moody’s nadała ING Bankowi Hipotecznemu długoterminowy rating Baa1 >>>

„Nasz program jest dość wyjątkowy, bo możemy emitować listy zastawne w wielu walutach zarówno na eurorynku, jak też na rynku polskim na podstawie jednego prospektu. To ma wiele zalet w postaci oszczędności czasu i kosztów. Będzie to również jeden z pierwszych prospektów dla programów emisji listów zastawnych sporządzony na podstawie tzw. rozporządzenia prospektowego, które weszło w życie 21 lipca tego roku, regulującego kwestie związane z ofertą publiczną papierów wartościowych” – powiedział Boda.

Zielone listy zastawne

ING Bank Hipoteczny, który zgodę na działalność uzyskał 2 stycznia br. planuje przeprowadzenie pierwszej emisji listów zastawnych w złotych w najbliższych tygodniach. Będą to tzw. zielone listy zastawne (green covered bonds).

„To kwestia tygodni, kiedy chcielibyśmy przeprowadzić pierwszą emisję na rynku polskim, przetestować procedury. Decyzję o emisji podejmiemy po analizie warunków rynkowych, a niezwłocznie po jej podjęciu poinformujemy rynek o warunkach pierwszej emisji” – powiedział Boda.

Czytaj także: ING Bank Hipoteczny ma zgodę KNF na rozpoczęcie działalności >>>

„Obecnie pojawiają się kwestie związane z brakiem płynności polskiego rynku obligacji zabezpieczonych. W Europie EBC upłynnia ten rynek i jest on ogromny. U nas rynek listów zastawnych dopiero raczkuje i potrzebuje wsparcia ze strony zarówno Narodowego Banku Polskiego, nadzorcy, jak i Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystkie kraje rozwinięte zbudowały swój majątek na rozwoju rynku budownictwa i związanego z tym rynku długoterminowego finansowania, u nas cały rynek poszedł w zupełnie odwrotnym kierunku” – podkreślił.

Prezes poinformował, że dotychczas do ING Banku Hipotecznego z ING Banku Śląskiego zostały przetransferowane detaliczne kredyty hipoteczne o wartości ok. 2,4 mld zł, natomiast wartość tzw. cover pool (wierzytelności, prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych) to ok. 700 mln zł.

W planach także benchmarkowa emisja listów zastawnych w euro

W planach banku jest także benchmarkowa emisja listów zastawnych w euro, która miałaby dojść do skutku w I kwartale 2020 roku, jednak konkretna data będzie uzależniona w dużej mierze od tempa budowania cover poola, które z kolei zależy od sprawności dokonywania wpisów hipotecznych przez polskie sądy. Decyzja o emisji zostanie podjęta w oparciu o istniejące w danym czasie warunki rynkowe.

„Myślimy o emisji na rynku europejskim w I kwartale przyszłego roku. To byłaby emisja benchmarkowa, a więc na kwotę min. 500 mln euro. Wówczas inwestorzy – np: banki – mają możliwość zaliczenia tych papierów do LCR jako płynnego instrumentu” – wyjaśnił prezes.

Podkreślił jednak, że aby przeprowadzić emisję listów zastawnych na rynku europejskim, oczekiwania inwestorów muszą być atrakcyjne dla banku, a ponadto bank musi mieć ściśle określoną wysokość cover pool.

„Tymczasem wpis w sądzie do księgi wieczystej nowego wierzyciela w postaci banku hipotecznego trwa 4-6 miesięcy. Dużym utrudnieniem jest to, że sądy nie przyjmują np. elektronicznych wniosków. Widzimy duże postępy w digitalizacji i cyfryzacji procesów administracyjnych, ale pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby następowały one jeszcze szybciej” – wyjaśnił.

Środki z emisji green covered bonds będą służyły finansowaniu projektów proekologicznych

Boda poinformował, że bank zamierza wyemitować tzw. zielone listy zastawne (green covered bonds), wpisując się tym samym w politykę CSR Grupy ING.

„Oznacza to, że środki z emisji green covered bonds będą służyły finansowaniu projektów proekologicznych. Po przejrzeniu portfela detalicznego już teraz zidentyfikowaliśmy znaczący portfel kredytów, który można zaklasyfikować jako 'zielone kredyty’. Zgodnie z obliczeniami zewnętrznego konsultanta, portfel ten pozwala zmniejszać co roku emisję CO2 o ponad 240 tys. ton, co odpowiada emisji wytwarzanej przez 52 tys. samochodów co rok, a dla pochłonięcia takiej ilości CO2 należałoby zasadzić 11 mln drzew! Pozwala to też już dzisiaj w skali całej Polski zaoszczędzić ponad 26 mln zł kosztów na nabycie certyfikatów emisji CO2. Będziemy też cyklicznie informować rynek o tym, w jaki sposób finansowaliśmy lub refinansowaliśmy tego typu inwestycje” – powiedział Boda.

Prezes poinformował, iż obecnie bank nie planuje emisji listów zastawnych w walutach innych niż złoty i euro.

Pod koniec sierpnia  Moody’s Investor Service nadał ING Bankowi Hipotecznemu długoterminowy rating Baa1 oraz  krótkoterminowy rating emitenta Prime-2, a wstępna ocena ratingowa listów zastawnych, które będą emitowane w ramach programu to (P) Aa3 (najwyższa możliwa cena dla emitenta z Polski)

ING Bank Hipoteczny  należy do grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.

Źródło: Agnieszka Morawiecka, ISBnews