Informacja na temat wypełnienia Rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zpb.logo.01.400x200Rada ds. Systemu Płatniczego uchwaliła 30 września 2013 roku Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych. W dokumencie tym wskazany został sześciomiesięczny termin na wdrożenie jego zaleceń przez podmioty zaangażowane w płatności zbliżeniowe.

Związek Banków Polskich, jako podmiot reprezentujący polski sektor bankowy, aktywnie współpracował z bankami w celu wdrożenia w ich działalności Rekomendacji Rady.

Zalecenia dla banków koncentrują się w szczególności na problematyce zapewnienia klientowi możliwości wyboru wyłączenia funkcjonalności zbliżeniowej karty lub uzyskania karty nie wyposażonej w taką funkcjonalność; odpowiedniego informowania klientów o specyfice korzystania z karty tego rodzaju, odpowiedniego zarządzania przez wydawców parametrami systemów monitorujących transakcje zbliżeniowe oraz ograniczenia do 50 euro odpowiedzialności posiadacza karty w przypadku transakcji przestępczych dokonanych przy wykorzystaniu  funkcji zbliżeniowej, względem ustalonego w ustawie o usługach płatniczych limitu 150 euro.

Wdrożenie Rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych zakończyło się sukcesem. Sytuacja ta jest jednocześnie wskazówką, iż możliwe jest szybkie i efektywne wdrażanie proponowanych dla rynku rozwiązań nie tylko poprzez regulację prawną ale także przy wykorzystaniu mechanizmu samoregulacji.

Podsumowaniem prac było skierowanie 26 marca 2014 r. do Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Pana Piotra Wiesiołka listu Prezesa Związku Banków Polskich Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, zawierającego  informację o procesie wdrażania rekomendacji przez banki.

Paweł Widawski
Dyrektor w Związku Banków Polskich