Indeks Optymizmu Przedsiębiorców w maju w dół. Skąd gorszy wynik?

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców w maju w dół. Skąd gorszy wynik?
Fot. stock.adobe.com/fotogestoeber
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Indeks Optymizmu Przedsiębiorców spadł do 109,6 pkt w maju w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej wobec 115,2 pkt w kwietniu, wynika z ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

#PracodawcyRP: wskaźnik oceny sytuacji bieżącej obniżył się do najniższego poziomu od czerwca 2017 r. #IndeksOptymizmuPrzedsiębiorców

Polepszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona do 121,4 pkt w maju wobec 118,9 pkt w poprzednim miesiącu.

„Najnowsze wyniki Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców stanowią odwrócenie wskazań kwietniowych. Wówczas mieliśmy do czynienia z gwałtownym obniżeniem wartości wskaźnika odnoszącego się do oczekiwań na przyszłość połączonym z jedynie umiarkowanym obniżeniem wskaźnika dotyczącego oceny kierunku zmian sytuacji bieżącej” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej na najniższym poziomie od czerwca 2017 r.

W maju zaś istotnie pogorszyła się percepcja dynamiki poprawy bieżącego klimatu biznesowego, podczas gdy spodziewane warunki prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie kolejnego półrocza są oceniane lepiej niż w poprzednim miesiącu. Tym samym po raz pierwszy od lutego 2017 r. wystąpiła sytuacja, w której gorzej ocenia się warunki bieżące, lecz coraz lepiej oceniane są przyszłe perspektywy, podano także.

Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej obniżył się do najniższego poziomu od czerwca 2017 r., notując zarazem największy spadek od stycznia br. Wskaźnik oceny sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy osiągnął natomiast najwyższą wartość od marca br.

Według Pracodawców RP, wzrosła planowana aktywność uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw zarówno w odniesieniu do nakładów na środki trwałe, jak i zwiększania poziomu zatrudnienia.

Rosnące koszty pracy i materiałów

„Poważnym problemem mającym istotny wpływ na działalność firm – w szczególności w sektorze budowlanym – jest presja kosztowa, związana z rosnącymi kosztami pracy i materiałów. Świadczy o tym m.in. fakt, iż cenniki coraz częściej zmieniane są w zaledwie tygodniowych odstępach” – podsumowano.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 19 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Źródło: ISBnews