Indeks HRE Nieruchomości za trzeci kwartał. Nadal stabilny rynek mieszkaniowy

Indeks HRE Nieruchomości za trzeci kwartał. Nadal stabilny rynek mieszkaniowy
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Think Thank HRE zaprezentował wynik indeksu HRE Nieruchomości za trzeci kwartał 2018 roku.

Michał Cebula z #HRE: odpływ imigrantów z Ukrainy może negatywnie wpłynąć na sytuację polskich przedsiębiorstw budowlanych #budownictwo #nieruchomości #KFNM

Indeks HRE Nieruchomości pokazuje stabilność rynku nieruchomości. Składa się on z czterech
subindeksów: indeksu cen nieruchomości, indeksu gospodarstw domowych, indeksu sektora
bankowego, indeksu budownictwa. Biorąc pod uwagę te cztery indeksy, otrzymujemy syntetyczny indeks HRE Nieruchomości. Indeks jest ogłaszany co kwartał od 2017 roku. Mówi nam, czy na rynku
nieruchomości są widoczne jakieś zagrożenia, czy też sytuacja jest stabilna – tłumaczy Maciej Grabowski z Think Thanku HRE.

Czytaj także: XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Sytuacja stabilna już od czterech lat, kryzys może przyjść z rynku budowlanego >>>

Odnosząc się do indeksu HRE za III kwartał Michał Cebula z Think Thanku HRE stwierdził, że w tej chwili jest bardzo stabilny poziom cen mieszkań, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę rosnące zarobki Polaków. Trzy subindeksy: ceny nieruchomości, gospodarstwa domowe i banki nie budzą żadnych obaw. Natomiast subindeks budownictwa jest na dość wysokim poziomie, na granicy progu
ostrożnościowego. Wynika to ze wzrostu cen materiałów budowlanych i braku rąk do pracy. Z tego punktu widzenia zahamowanie spadku bezrobocia jest dobrym sygnałem dla branży budowlanej.