Implus w Open Life

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

openlife.02.250x97Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie we współpracy z EQUES Investment TFI wprowadza do oferty nowe ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Implus" oparte na intensywnie rozwijającym się rynku funduszy sekurytyzacyjnych inwestujących w wierzytelności masowe (detaliczne).

„Implus” to 5-letnie ubezpieczenie ze składką jednorazową, w którym środki UFK są inwestowane głównie w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Polityka inwestycyjna FIZ opiera się na nabywaniu z istotnym dyskontem masowych pakietów nieobsługiwanych wierzytelności detalicznych od banków, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej. Portfel wierzytelności jest nabywany za ułamek wartości nominalnej kredytów i pożyczek, pozwalając na ograniczenie ryzyka niewypłacalności. Przewidywalna jakość pakietów wierzytelności wynikająca ze stabilnych systemów oceny kredytobiorców oraz doświadczenia w wycenie i odzyskiwaniu wierzytelności podnosi skuteczność prognozowania stopy zwrotu z poszczególnych pakietów i całego FIZ.  Zaletą inwestycji w wierzytelności jest również brak wpływu sytuacji na giełdzie na osiągane wyniki.

Produkt ze składką już od 20 000 zł umożliwia dostęp do rynku zaliczanego do grona najbardziej perspektywicznych w Polsce, do tej pory dedykowanego wąskiemu gronu zamożnych klientów – ze względów prawnych bezpośrednia inwestycja w FIZ przez osoby fizyczne musi stanowić równowartość co najmniej niż 40 tys. EUR. „Implus” stanowi interesujące rozwiązanie dla osób oczekujących stabilnych i atrakcyjnych stóp zwrotu oraz zdecydowanych na zainwestowanie swoich środków przez okres 5 lat. Klient może zrezygnować z ubezpieczenia w dowolnym momencie,  a gdy rezygnacja następuje po drugim roku ubezpieczenia ma możliwość otrzymania całości wartości rachunku udziałów.

Magda Żandarowska
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.