Ilu chętnych na zamianę obligacji?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.03.250xNikt nie ma złudzeń, że najważniejszym wydarzeniem dnia jest ogłoszenie rezultatu, ilu prywatnych wierzycieli Grecji dobrowolnie zgodziło się na warunki zamiany posiadanych obligacji na nowe wraz z umorzeniem ponad 70 proc. wartości. Termin upływa o godzinie 21 polskiego czasu, a od powodzenia procesu zamiany zależy przyszłość Grecji i całej strefy euro. Od kilku dni rynek spekuluje, czy Grecji uda się nakłonić wystarczającą ilość wierzycieli. Przedmiotem zamiany jest 206 mld euro obligacji i konieczna jest minimum 90-proc. partycypacja ze strony instytucji finansowych, aby Grecja mogła otrzymać dalszą pomoc od UE i MFW w ramach drugiego pakietu ratunkowego.

Jeśli frekwencja będzie niższa, konieczne będzie zastosowanie tzw. klauzuli wspólnego działania (CAC), które zmuszą pozostałych wierzycieli do uczestnictwa w zamianie, jednak przymusowość stanie się podstawą do wymagalności wypłat z tytułu ubezpieczeń przed bankructwem Grecji, tzw. kontraktów CDS, i niewątpliwie stanie się precedensem na skalę światową (zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania). Ale i klauzule CAC nie pomogą, jeśli chętnych na zamianę będzie mniej niż 66 proc. i wówczas Ateny będą musiały ogłosić bankructwo. Według ostatnich informacji partycypację potwierdzili wierzyciele Grecji reprezentujący 58 proc. obligacji kwalifikujących się do wymiany, co wczoraj po południu zostało odebrane jako dobry prognostyk (wzrosty na eurodolarze, giełdach i rynku długu) dający nadzieję, że uda się uniknąć czarnego scenariusza.

Z resztą nie mogło być inaczej, bo na co by były ostatnie tygodnie przygotowań, jeśli Grecja nie miałaby pewności, że plan uda się przeprowadzić. Wprawdzie 90-proc. frekwencji nie uda się osiągnąć, ale właśnie dlatego wprowadzono klauzulę CAC. Finalizacja procesu zamiany zapewne przedłuży się do poniedziałku (jest to najpóźniejszy termin przewidziany dla procesu swapa) i wszystko zakończy się dobrze, ale ostatnie dni najlepiej pokazują, jak mało potrzeba, aby wprowadzić na rynki finansowe strach związany z sytuacją budżetową strefy euro. A nie należy zapominać, że z problemami różnej maści borykają się także Portugalia i Hiszpania, które w najbliższym czasie będą katalizatorami kolejnych rynkowych zawirowań.

Zanim jednak poznamy rezultat greckiego swapa, w ciągu dnia uwaga inwestorów będzie skupiona na kilku innych wydarzeniach. Decyzje w sprawie stóp procentowych podejmują dziś Bank Anglii (13:00) oraz Europejski Bank Centralny (13:45) – w obu przypadkach oczekuje się utrzymania stóp na niezmienionym poziomie. Na 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa szefa EBC Mario Draghiego, jednak w zaledwie tydzień po przeprowadzeniu aukcji trzyletnich pożyczek dla banków komercyjnych (LTRO-2) bank centralny raczej nie zdecyduje się na dodatkowe zmiany w polityce monetarnej. Komentarz Draghiego warto jednak śledzić z uwagi na ewentualne wzmianki na temat perspektyw ożywienia gospodarczego w strefie euro. Sygnały pogorszenia koniunktury zostaną negatywnie odebrane przez inwestorów i odbiją się na rynkowych nastrojach, w szczególności nasilą deprecjację euro. Spośród publikacji makroekonomicznych najważniejsze to produkcja przemysłowa z Niemiec (12:00) oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA (14:30).

Konrad Białas
Dom Maklerski AFS