Ile zarobiły TFI i domy maklerskie w 2020 roku? KNF podała dane

Ile zarobiły TFI i domy maklerskie w 2020 roku? KNF podała dane
Fot. stock.adobe.com/m.mphoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 847,41 mln zł w 2020 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 954,95 mln zł.

Przychody ogółem TFI wyniosły 3 444,59 mln zł w 2020 r. wobec 3 564,85 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio: 3 242,24 mln zł wobec 3 376,8 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 2 389,65 mln zł w 2020 r. wobec 2 378,81 mln zł rok wcześniej. 

Czytaj także: Przez niskie stopy procentowe duża część lokat „przepłynie” do TFI?

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 372,4 mld zł na koniec 2020 r. (wobec 375,63 mld zł rok wcześniej), w tym 315,73 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (wobec 320,4 mld zł rok wcześniej), zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 56,67 mld zł wobec 55,23 mld zł rok wcześniej.

Kapitał własny TFI wyniósł 2 163,46 mln zł na koniec 2020 r. (wobec 2 167,78 mln zł mln zł rok wcześniej). 

Zysk netto domów maklerskich wzrósł do 584,49 mln zł w 2020 r.

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 584,49 mln zł w 2020 r., podała także KNF. Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 27,86 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 703,52 mln zł wobec 26,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 570,12 mln zł, zaś rok wcześniej było to 406,74 mln zł.

Koszty działalności podstawowej sięgnęły 889,35 mln zł w ub.r. wobec 724,66 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Ile TFI i domy maklerskie zarobiły w trzech kwartałach 2020 roku?

Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 133,85 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 5,98 mld zł; rok wcześniej było to odpowiednio: 68,08 mld zł i 6,54 mld zł.

Aktywa domów maklerskich wyniosły 9,85 mld zł na koniec 2020 r. wobec 6,64 mld zł rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 27,2% wobec 24,72% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 27,45% wobec 24,94% rok wcześniej.

Źródło: isbnews