Ile w 2023 roku wyniesie inflacja w Polsce? Prognoza NBP

Ile w 2023 roku wyniesie inflacja w Polsce? Prognoza NBP
Fot. stock.adobe.com/Marek Stokowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. znajdzie się w przedziale 9,1-13,9 proc., wynika z badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 24 analityków we wrześniu 2022 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 12,9% na 2022 r., 9,5% na 2023 r. i 5,6% na 2024 r.

„W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2024 względem prognoz z czerwca br. Typowe scenariusze na 2022 r. (tj. wartości wyznaczone przez krańce 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa zagregowanego rozkładu) zawierają się między 13,3% a 14,6%, przy prognozie centralnej równej 13,9%. Z kolei dla 2023 r. przedział typowych scenariuszy to 9,1%-13,9%, a scenariusz centralny jest równy 11,6%” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Wzrost PKB Polski poniżej 1 proc. oraz „długa i wyboista” droga do celu inflacyjnego; prognoza PKO BP >>>

W 2024 r. inflacja CPI z bardzo dużym prawdopodobieństwem (84%) pozostanie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%), podano także.

„Tym niemniej, prognoza centralna i 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa pokazują znaczny spadek inflacji w 2024 r. w porównaniu z latami 2022-2023. Typowe scenariusze dla inflacji w 2024 r. sugerują, że powinna się ona zawierać w przedziale 4,6-9,7%, przy prognozie centralnej równej 6,6%” – podał NBP.

Średnioroczna stopa referencyjna

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej stopy referencyjnej wynosi 5,4% na 2022 r. oraz 6,77% na 2023 r. i 5,22% w 2024 roku, wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 5,66% na 2022 r., 6,75% na 2023 r. oraz 5,01% na 2024 r.

Czytaj także: Bank Millennium: nie można wykluczyć dalszych podwyżek stóp procentowych w 2023 r. >>>

„Na podstawie prognoz ekspertów AM NBP można oczekiwać, że średnioroczna stopa referencyjna NBP ukształtuje w bieżącym roku pomiędzy ok. 5,3% a 5,7%, w 2023 r. – między ok. 6% a 7,5%, a w 2024 r. – między ok. 4,1% a 6,6% (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa). Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio 5,4%, 6,77% oraz 5,22%” – czytamy w raporcie.

Wzrost PKB

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB zakłada wzrost na poziomie 4,3% w 2022 r., a następnie spowolnienie do 1,5% w 2023 r. i wzrost o 3,1% w 2024 r., wynika z raportu NBP. Eksperci nie wykluczają recesji w latach 2023-2024.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła wzrost na poziomie 4,3% w 2022 r., a następnie wzrost o 2,7% w 2023 r. i o 3,5% w 2024 r.

„W przypadku tempa wzrostu PKB w bieżącym roku 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa zawierają się między 3,6% a 4,7%, przy prognozie centralnej równej 4,3%. W kolejnym roku, w opinii uczestników wrześniowej rundy AM NBP, koniunktura będzie słabsza – typowe scenariusze tempa wzrostu PKB mieszczą się w przedziale 0,4-2,7%, a prognoza centralna wynosi 1,5%” – czytamy w raporcie.

W 2024 r. tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza przedział 1,8-4,3% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa); prognoza centralna to 3,1%, podano także.

Eksperci nie wykluczają jednak recesji w latach 2023-2024, choć jej prawdopodobieństwo jest niskie lub bardzo niskie (odpowiednio: 20% i 9%).

– czytamy dalej.

Zdaniem analityków, tempo wzrostu PKB w strefie euro wyniesie w bieżącym roku 2,6%, zaś w kolejnych latach nastąpi jego osłabienie – do 0,4% w 2023 r. i 1,7% w 2024 r.

Stopa bezrobocia

Krajowa stopa bezrobocia w bieżącym roku wyniesie 5,1%, a w kolejnych latach będzie nieco wyższe, wynosząc 5,4% w 2023 r. i 5,3% w 2024 r., podał też NBP.

„Prognozowany kurs walutowy EUR/PLN to 4,68 w latach 2022-2023 i 4,53 w 2024 r.” – czytamy dalej.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 8-21 września 2022 r. Wzięło w niej udział 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Źródło: ISBnews