Ifo osłabia euro

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jedrzejak.maciej.saxo.bank.01.310x400Niewielka ilość publikacji makroekonomicznych zaplanowanych na piątek sprawiła, że koniec tygodnia został zdominowany przez informacje docierające zza Odry.

W obliczu trwających spekulacji na temat przyszłości polityki monetarnej Wspólnoty, uwagę inwestorów przyciągnęły słabsze od prognozowanych dane na temat wysokości indeksu instytutu Ifo, który w ostatnim miesiącu wyniósł 110.4 pkt. Znaczący spadek wskaźnika, uznawanego za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o stanie niemieckiej gospodarki, przyczynił się do istotnego osłabienia europejskiej waluty. W efekcie kurs EUR/USD spadł poniżej 200-dniowej średniej, do poziomu 1.3616. Zdaniem ekspertów, spowolnienie „niemieckiej lokomotywy” może okazać się pretekstem do podjęcia przez EBC decyzji o rozpoczęciu programu luzowania ilościowego. Coraz bardziej prawdopodobna staje się także perspektywa obniżenia stóp procentowych i wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej już podczas czerwcowego posiedzenia.

Okazją do potwierdzenia tych informacji będą dzisiejsze wystąpienia przedstawicieli ECB, w tym Mario Draghiego, który weźmie udział w zorganizowanym przez ECB forum bankowym w Portugalii. Dla inwestorów znad Wisły istotne znaczenie będzie miała również publikacja informacji na temat sprzedaży detalicznej (prognoza 9.1% r/r) oraz stopy bezrobocia (prognoza 12.9%) w Polsce.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska