Idea Bank: zysk netto w II kw. 2020 r. wyniósł 1 mln zł, bank przedstawi KNF nowy plan naprawczy

Idea Bank: zysk netto w II kw. 2020 r. wyniósł 1 mln zł, bank przedstawi KNF nowy plan naprawczy
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Idea Bank, którego zysk netto w II kwartale 2020 roku wyniósł 1 mln zł, pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej banku i chce w połowie października przedstawić KNF nowy plan naprawy - poinformował bank w raporcie półrocznym.
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy @IdeaBankSA w II kwartale 2020 roku wyniósł 1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 0,5 mln zł straty netto #IdeaBank

W I połowie 2020 roku zysk netto grupy wyniósł 2,7 mln zł.

Wskaźnik TCR grupy Idea Banku pod koniec czerwca 2020 roku wynosił 0,86 proc. był więc 9,64 proc. poniżej wymaganego limitu. Wskaźnik Tier1 jest na poziomie 0,3 proc., jest więc 8,2 proc. poniżej wymogów.

Bank podał, że „intensywnie” pracuje nad nowym planem naprawy. W lipcu KNF odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy banku i wezwała go do przedstawienia nowego planu w ciągu 3 miesięcy.

Czytaj także: Idea Bank zawiesił emisję 10 – 75 mln akcji >>>

Celem strategicznym odbudowanie współczynników kapitałowych

„Dla Idea Bank celem strategicznym było i jest odbudowanie współczynników kapitałowych. Dla osiągnięcia tego celu został przygotowany i przedstawiony rynkowi plan działań służących szybkiej ich poprawie” – podał bank w komunikacie prasowym.

„Ze względu na fakt, że Kurator Banku (którego funkcję pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w ostatnich tygodniach dwukrotnie sprzeciwił się części tych projektów, bank pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej. Zostaną one wpisane do nowego planu naprawy, który zostanie zaprezentowany Komisji Nadzoru Finansowego w połowie października br., zgodnie z oczekiwaniami nadzoru” – dodano.

Według wcześniejszych informacji BFG sprzeciwiał się sprzedaży przez Idea Bank udziałów w Idea Money. We wrześniu bank złożył do KNF wniosek dotyczący odwołania BFG z funkcji kuratora banku z powodu – w ocenie banku – niewłaściwego wykonywania tej funkcji.

Czytaj także: Idea Bank chce odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora, jest wniosek do KNF >>>

Bank podał w czwartek, że w wyniku zawarcia porozumienia z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing dotyczącego sprzedaży 65 proc. akcji spółki Idea Money zaklasyfikował aktywa i zobowiązania Idea Money jako przeznaczone do sprzedaży.

Czytaj także: Idea Bank ma umowę sprzedaży spółki zależnej Idea Money >>>

Akcjonariusze banku zdecydować mają 20 października o emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru po cenie emisyjnej 2 zł za akcję. Akcje te mogą zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz LC Corp B.V, z którymi bank nie później niż do 20 grudnia zawrze umowy objęcia akcji. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawiadomił, że jako kurator nie będzie wnosił sprzeciwu do tej uchwały.

„Zdaniem banku, pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej jest obecnie znacznie bardziej efektywną metodą wzmacniania bazy kapitałowej, a jej przeprowadzenie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych” – napisano w komunikacie prasowym.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy w II kwartale 2020 roku wyniósł 113,3 mln zł, czyli spadł 29 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 1,4 mln zł, co oznacza spadek o 64 proc. rdr.

Odpisy w II kwartale 2020 roku wyniosły 72,3 mln zł, czyli były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Suma bilansowa wynosi 15,65 mld zł, co oznacza spadek o 9,6 proc. w porównaniu do końca 2019 roku.

Poniżej wyniki Idea Banku w II kwartale 2020 roku i ich porównanie do wyników ubiegłorocznych.

 II kw 2020II kw 2019rdr
Wynik odsetkowy113,3159,3-29%
Wynik z prowizji1,43,9-64%
Koszty ogółem55,7-89,7-162%
Saldo rezerw-72,3-63,514%
Wynik netto1,0-0,51 

Idea Bank liczy, że w kolejnych kw. wynik odsetkowy będzie istotnie wyższy

Idea Bank, który przygotowuje nowy plan naprawy, liczy, że w kolejnych kwartałach wynik odsetkowy będzie istotnie wyższy niż osiągnięty w II kwartale i ocenia, że ma pole do dalszej redukcji kosztów operacyjnych – poinformował prezes banku Jerzy Pruski.

„Najmocniejsze „uderzenie” w wyniku decyzji RPP bank odnotował w II kwartale w wyniku odsetkowym i można śmiało powiedzieć, że liczymy na to, żeby był on istotnie lepszy w kolejnych miesiącach i kwartałach” – powiedział Pruski.

„Odpisy w II kwartale były o 10 mln zł niższe niż w I kwartale, ustabilizowały się o na poziomie, który na razie nie wykazuje istotnego wpływu recesji i pandemii na kształtowanie się rezerw w banku” – powiedział Pruski.

Prezes ocenił, że bank ma potencjał do dalszej redukcji kosztów operacyjnych.

„Wciąż mamy potencjał do dalszej redukcji kosztów, wynikający ze zmiany modelu biznesowego, ale również z przejściowych kosztów pandemii, które trochę zmniejszyły nam potencjał do dalszej redukcji kosztów, na który liczyliśmy, związany z rynkiem nieruchomości” – powiedział Pruski.

„Wyniki I półrocza odbieramy z umiarkowaną satysfakcją, to nie jest cel naszych ambicji, ale biorąc pod uwagę kontekst realizacji tych wyników (…), bank przez II kwartał przeszedł dobrze” – powiedział Pruski.

„Decyzja o zawieszeniu oferty publicznej w takich warunkach jest całkowicie racjonalna i zastąpienie jej ofertą prywatną wydaje się wskazane” – powiedział Pruski.

Prezes poinformował, że łączna kwota uznanych wakacji kredytowych wynosi około 1 mld zł.

Pod koniec czerwca wskaźnik LCR osiągnął poziom 129,1 proc., a NFSR 140,2 proc.

Bank we wrześniu na krótko zaoferował 2,9 proc. na lokatach dla nowych środków, później oferta została jednak obniżona.

„Bank funkcjonuje w dość szczególnym otoczeniu, bank ma w pamięci (…) listopad 2018 roku i nauczeni tym doświadczeniem staramy się wyeliminować potencjalne ryzyka i działamy w niektórych sytuacjach prewencyjnie” – powiedział Pruski.

Źródło: PAP BIZNES