Idea Bank nie zgadza się z decyzjami UOKiK, zapowiada odwołanie

Idea Bank nie zgadza się z decyzjami UOKiK, zapowiada odwołanie
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Idea Bank nie zgadza się z argumentacją decyzji wydanych przez UOKiK, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podał bank w komunikacie.
.@IdeaBankSA nie zgadza się z argumentacją decyzji wydanych przez @UOKiKgovPL, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów #IdeaBank #UOKiK

Idea Bank podał w poniedziałek, że otrzymał decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK uznał, że Idea Bank stosował nieuczciwą praktykę rynkową i naruszał zbiorowe interesy konsumentów. Nałożył też na bank m.in. 17,3 mln zł kary.

UOKiK uznał działania Idea Banku za nieuczciwą praktykę rynkową. Chodzi o nierzetelne przekazywanie informacji o ryzykach wynikających z inwestowania środków pieniężnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w niestandaryzowane fundusze inwestycyjne zamknięte, związanych z możliwością utraty całości lub części wpłacanych środków, opóźnień w realizacji wykupu, a także nieuzyskania zysku.

Czytaj także: UOKiK: 17,3 mln zł kary dla Idea Banku, bank rozważa odwołanie od decyzji >>>

UOKIK stwierdził zaniechanie stosowania wspomnianej praktyki 28 grudnia 2017 roku i nałożył na Ideę m.in. karę pieniężną w kwocie 11,5 mln zł.

Urząd uznał też za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów informowanie o cechach produktu w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie ryzyka. Zdaniem UOKiK interesy zostały też naruszone poprzez proponowanie konsumentom, którzy mieli lokatę lub rachunek oszczędnościowy, nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze Lartiq TFI, pomimo tego, że warunki emisji w zakresie akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego nie odpowiadały potrzebom tych konsumentów.

UOKiK zdecydował o wypłacie przez Idea Bank rekompensaty publicznej

UOKiK zdecydował o wypłacie przez Idea Bank rekompensaty publicznej wszystkim klientom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq w wysokości 20 proc. z kwoty 190.000 zł, która stanowiła cenę emisyjną jednego certyfikatu. Nie obejmie to klientów, którzy na dzień złożenia przez nich wniosku o wypłatę rekompensaty zawarli z emitentem ugodę, uzyskali prawomocne orzeczenie sądu, sądu polubownego lub inaczej uzyskali całkowity lub częściowy zwrot środków.

Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, UOKiK uznał rozpowszechnianie za pośrednictwem dokumentu informacji, które wprowadzały w błąd co do: funkcji, jaką pełni dokument przy zawarciu umowy oraz roli, jaką powinny odgrywać dane w nim zawarte przy podjęciu przez konsumentów decyzji o zawarciu umowy.

UOKiK: Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd

Według urzędu Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd, co do braku odpowiedzialności przedsiębiorcy za stosowane przez niego praktyki rynkowe oraz co do wartości, które są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przez wskazanie w dokumencie „Warunki Lokaty Strukturyzowanej”, że gwarancją jest objęta kwota lokaty, gdy faktycznie jest nią objęta kwota wykupu.

Naruszające praktyki to też – zdaniem UOKiK – zobowiązanie konsumentów do zasięgania u innego podmiotu informacji związanej z koniecznością poniesienia kosztu podatku związanego z osiągnięciem dochodu.

W związku z naruszeniami interesów konsumentów UOKIK nałożył na Ideę kary pieniężne w łącznej kwocie 5,8 mln zł.

UOKiK uznał także za niedozwolone wzorce umów Idea Banku. Wszystkie wspomniane decyzje nie są jeszcze prawomocne. 

Źródło: PAP BIZNES