Idea Bank chce odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora, jest wniosek do KNF

Idea Bank chce odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora, jest wniosek do KNF
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Idea Bank złożył w czwartek do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora banku z powodu niewłaściwego wykonywania przez BFG tej funkcji - poinformował Idea Bank w komunikacie.
.@IdeaBankSA złożył do @uknf wniosek w przedmiocie odwołania #BFG z funkcji kuratora banku z powodu niewłaściwego wykonywania przez BFG funkcji kuratora #IdeaBank #KNF

„Wniosek złożony przez emitenta obejmuje także żądanie wyznaczenia przez KNF nowej osoby (fizycznej lub prawnej), która faktycznie będzie realizowała cele powołania kuratora, jeżeli w ocenie KNF ustanowienie kuratora jest w sytuacji Banku zasadne oraz wniosek ewentualny skierowany do BFG, dotyczący żądania podjęcia przez BFG realnych działań w celu poprawy sytuacji emitenta i tym samym wypełniania zadań BFG jako kuratora emitenta, na wypadek nieodwołania Funduszu z funkcji kuratora” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money >>>

Idea Bank podał, że złożenie wniosku zostało poprzedzone podjęciem przez zarząd i radę nadzorczą banku jednogłośnych uchwał w tej sprawie.

Idea Bank: BFG nie realizuje celu, dla którego został powołany na kuratora

W ocenie spółki BFG nie realizuje celu, dla którego został powołany na kuratora Idea Banku, gdyż nie podejmuje aktywności służącej poprawie sytuacji banku, ani też nie wspiera organów banku na etapie opracowania, ani też na etapie wdrażania działań naprawczych.

„Przeszkody natury prawnej”

„Drugim motywem złożenia przez emitenta wniosku są mogące występować przeszkody natury prawnej, które uniemożliwiają BFG sprawne i efektywne pełnienie funkcji kuratora emitenta. Przeszkody te mogą dotyczyć przede wszystkim możliwości komunikowania emitentowi informacji w zakresie uzasadnienia działań podejmowanych przez Fundusz w kontekście tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 320 ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji lub art. 10a ust. 2 ustawy Prawo bankowe” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Idea Bank ma umowę sprzedaży spółki zależnej Idea Money >>>

Dodano, że szczególny status Funduszu i różne role, w jakich może on występować w ramach szczególnych reżimów prawnych w praktyce utrudnia efektywną współpracę Idea Banku z BFG jako kuratorem z uwagi na niepewność w zakresie roli, w jakiej BFG w danym momencie występuje oraz zakresu przysługujących BFG praw i ciążących na nim obowiązków. 

Źródło: PAP BIZNES