Horyzonty Bankowości: Rozmowa z Jerzym Bańką o implementacji prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego

Horyzonty Bankowości: Rozmowa z Jerzym Bańką o implementacji prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Od kilku lat widzimy ogromną liczbę regulacji pochodzących głównie z prawa europejskiego, prawa unijnego, które Polska musi implementować. One dotyczą sektora bankowego i są swoistym pokłosiem kryzysu sektora bankowego na zachodzie Europy. Tutaj należałoby przede wszystkim wymienić regulacje w obszarze ochrony danych osobowych – tzw. rozporządzenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), ale także bardzo ważną dyrektywę PSD 2 dotyczącą usług płatniczych. W chwili obecnej prace nasze koncentrują się na implementacji tych ważnych regulacji.

Ponadto sektor bankowy jest zaangażowany, jak powszechnie wiadomo, w unowocześnianie i we wsparcie fiskusa, czyli nowoczesne rozwiązania, które służyć mają eliminacji nieuczciwych działań podatników w zakresie ukrywania dochodów i unikania płacenia podatków – głównie w obszarze podatku VAT, ale nie tylko.

Są projektowane nowe regulacje, które będą nakładały na banki poważne obowiązki w zakresie przetwarzania i przekazywania informacji dla administracji skarbowej. Związek Banków Polskich aktywnie w tych procesach uczestniczy wspierając państwo, ale działając także w przeświadczeniu, że wszyscy uczciwi obywatele powinni w tym procesie uczestniczyć, aby zredukować przede wszystkim straty budżetu związane z ukrywaniem dochodów i z niepłaceniem podatków.

Relacja wideo dostępna na kanale youtube