Horyzonty Bankowości 2019: Wiarygodność i jawność informacji

Horyzonty Bankowości 2019: Wiarygodność i jawność informacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z dr. Jackiem Furgą, prezesem Centrum Prawa Bankowego i Informacji, szefem Centrum AMRON, rozmawiała Bożenna Chlabicz.

Przypomnijmy. System AMRON to…

– To, oczywiście, System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami prowadzony przez Centrum AMRON. System działa od 15 lat, ale pomysł zrodził się w Związku Banków Polskich w roku 1999, podczas spotkania wówczas dyrektora generalnego, obecnie prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza z przedstawicielami Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego i banków zainteresowanych finansowaniem nieruchomości. Uczestniczyłem w tym spotkaniu jako prezes zarządu HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA wraz z Piotrem Cyburtem, prezesem zarządu Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego SA oraz Mirosławem Sochaczewskim, dyrektorem Banku PKO BP SA. W tym składzie stanowiliśmy też Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości. Omawialiśmy założenia przygotowywanej przez GINB Rekomendacji J o tworzeniu przez banki baz danych o nieruchomościach. Przyjęcie przez Komisję Nadzoru Bankowego Rekomendacji J w dniu 20 lipca roku 2000 zmobilizowało nas do bardziej intensywnej pracy.

Wciąż jednak mówimy o etapie przygotowań do stworzenia systemu.

– Rzeczywiście. ZBP formalnie podjął inicjatywę utworzenia jednej wspólnej, międzybankowej bazy danych o nieruchomościach. Jej założenia powstały w Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznym SA, banku specjalistycznym, który był najbardziej zaawansowany w wypełnianiu wymogów nadzorczych w zakresie kredytowania nieruchomości. Kierownikiem projektu został dyrektor Biura Wycen, Robert Nowak. W 2001 r. koncepcję bazy danych przekazano do konsultacji w sektorze bankowym oraz w gronie ekspertów właściwych resortów i instytucji. W 2002 r. Komitet ds. Finansowania Nieruchomości przyjął wyniki tych konsultacji, a Zarząd ZBP podjął decyzję o realizacji projektu. W czerwcu 2003 r. ZBP podpisał umowę z należącą do NBP firmą Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. o realizacji projektu Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON).

Z okazji jubileuszu wypada przypomnieć, kto w tym pionierskim okresie pracował przy systemie.

– W Centrum Prawa Bankowego i Informacji powstał Zespół ds. AMRON. Koordynatorem projektu była Agnieszka Górska, a specjalistą IT Ryszard Ferenc. Nad całością czuwała prezes zarządu CPBiI, Teresa Wrzesień. Zespół wpierał również Robert Nowak. W pracach nad modelami analitycznymi uczestniczyli przedstawiciel AGH z Krakowa i Akademii Ekonomicznej z Wrocławia. Opracowane przez prof. dr. hab. Józefa Czaję modele, po kilku aktualizacjach i modyfikacjach, funkcjonują do dziś. Odbiór techniczny systemu nastąpił w czerwcu 2004 r., a we wrześniu tego roku System AMRON został udostępniony bankom.

I to był ten historyczny moment. Ale o sukcesie nie było chyba mowy…

– Niestety, aktywność pierwszych uczestników AMRON była znikoma, ale rosnące znaczenie sektora kredytów hipotecznych oraz nabierający rozpędu rynek mieszkaniowy stawiał przed bankami nowe wymagania. Tak widziała to również Komisja Nadzoru Bankowego i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Pojawiła się zapowiedź Rekomendacji S. W takiej sytuacji zostałem zaproszony do kierowania Systemem AMRON. Był maj 2006 r. Baza danych liczyła wówczas 116 tys. rekordów i uczestniczyło w niej 5 banków komercyjnych. W ciągu pół roku udało się nam pozyskać do współpracy kolejnych 8 banków. 21 listopada 2006 r. odbyło się pierwsze, założycielskie posiedzenie Komitetu Uczestników AMRON, w którym wzięli udział przedstawiciele 13 banków komercyjnych, NBP i ZBP. Baza danych liczyła „już” 221 tys. rekordów. Rosnącemu zainteresowaniu banków współpracą z AMRON sprzyjała dyskusja nad projektem pierwszej Rekomendacji S zobowiązującej banki do bieżącego monitorowania zmian wartości nieruchomości i wykorzystywania w tym celu metod statystycznych.

Takie szczegółowe przypominanie rozwoju ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK